Kuran’da geçen en güzel kıssa hangisidir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

Niçin en güzel kıssa denilmiştir, hikmeti endir?

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

“En güzel kıssa” ifadesi Kuran’da “Ahsenü’l-kasas” olarak geçer.

Ahsenü’l-kasas, Hz. Yûsuf’un Kuran-ı Kerîm’de anlatılan yaşam hikayesidir..

Yûsuf sûresinin üçüncü ayetinde geçen ahsenü’l-kasas terkibindeki kasas kelimesi, “hikâye etmek” manasında masdardır.

Buna bakılırsa ahsenü’l-kasas “en güzel anlatış” anlama gelir. Sadece masdarlar mef‘ul yerine de kullanıldığından ahsenü’l-kasas terkibi, “kıssaların en güzeli” manasını da ifade eder.

Hz. Yûsuf’un kıssası, hem bir tek surede (Yûsuf suresi), hem de tüm tafsilatıyla anlatılması bakımından öteki peygamber kıssalarına bakılırsa farklılık arzetmektedir.

Müfessirler Ahsenü’l-kasas terkibine “geçmiş zamanlarda vuku bulmuş en güzel vakalar bütünü” yada “geçmişte cereyan etmiş bir olayın en güzel şekilde anlatılması” manasını vermiş, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ahsen-i kasası “en doğru kıssa” diye yorumlamıştır. Bazı âlimler de bu tabirdeki “en güzel” ifadesinin “fazlaca ilgi çekici” manasında bulunduğunu belirtmişlerdir.

Bu kıssaya “Ahsenü’l-kasas” denmesinin hikmetleri mevzusunda alimler çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir, bunlardan bazıları özetle şöyledir:

1. Kuran-ı Kerîm’de hiçbir kıssanın bu kadar öğrenek ve hikmet ihtiva etmemesi..

2. Hz. Yûsuf’un, kardeşlerinin eziyetlerine sabretmesi, onları affederek kendilerine iyilikte ve güzel muamelede bulunması..

3. Kıssanın melekler, insan, cin, şeytan ve hayvanlar şeklinde her türlü varlık ile peygamberler, sâlihler, âlimler, cahiller, adam ve hanımefendiler şeklinde birçok insan tipini ve bunların davranışlarını ele alması; tevhid, fıkıh, siyer, yönetim, politika, ekonomi ve muaşeret şeklinde din ve dünya işleriyle ilgili temel mevzuları işlemesi..

4. Kıssa haset edenle edilen, efendi ile köle, şahitle hakkında şehâdet edilen, âşıkla mâşuk, hapiste kalanla özgür bırakılan, bollukla kıtlık, günahla bağışlanma, ayrılıkla vuslat, hastalıkla esenlik, zilletle izzet şeklinde zıtlıklar içermesi..

5. Kıssada, hsedin mahrumiyet doğurduğu, sabrın kurtuluşun anahtarı olduğu, aklın duygulara galip gelmesinin yaşamın düzenini sağlamış olduğu bildirilmekte..

İşte tüm bu ve benzeri hikmetlerden dolayı, Hz. Yusuf Suresinde geçen kıssanın “en güzel kıssa” şeklinde adlandırılmış olacağı ileri sürülmüştür.

Kaynak:
Taberî, Tefsîr, XII, 89-90;
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Teʾvîlâtü’l-Ḳurʾân, VII, 269;
İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, IV, 178-179;
Kurtubî, Tefsîr, IX, 119-120;
Şevkânî, Fetḥu’l-ḳadîr, Kahire 1383/1964, III, 4-5;
el-Âlûsî, Rûḥu’l-meʿânî, XII, 507
Sırrı Paşa, Ahsenü’l-kasas, İstanbul 1309, I, 8;
Elmalılı, Hak Dini, IV, 2485-2846;
Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Zamanı, İstanbul 1973, I, 85-90.

Merhaba ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Anonim tarafınca Çar, 23/01/2019 – 14:21 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir