Kur’an’da yer edinen kıssalar kaç gruba ayrılır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Kur’ân kıssaları üç kısma ayrılır:

Bir kısmı, peygamberler, rasûller, onların kendilerine inanç edenlerle ve onları inkâr eden kafirlerle, başlarından geçen vakalarla ilgilidir.

Bir öteki kısım, başlarından ibretli vakalar geçen fertler ve çeşitli gruplarla alâkalıdır. Yüce Tanrı onların bu kıssalarını bizlere nakletmiştir. Meryem ve Lukman kıssaları ile duvarları çatıları üzerine yıkılmış bomboş bir kasaba yanından geçen kimsenin kıssası (bk. Bakara, 2/259), Zulkarneyn, Karun, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Fil, Ashab-ı Uhdûd ve daha başka kıssalar benzer biçimde.

Bir başka kısım, da Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem döneminde meydana gelmiş bazı vakalar ve kimselerle ilgilidir. Bedir, Uhud ve Ahzab gazveleri, Kureyza oğulları, Ender oğulları gazveleri, Zeyd b. Harise, Ebu Leheb ve başka kimselere ilişkin kıssalar benzer biçimde.

Kur’ân-ı Kerim’deki kıssaların oldukça büyük, pekçok hikmetleri vardır. Bunların bazıları şunlardır:

1. Yüce Tanrı’ın bu kıssaların ihtiva etmiş olduğu hikmeti açıklaması. Bundan dolayı yüce Tanrı: “Andolsun onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gelmiştir.” (Kamer, 54/4) buyurmaktadır.

2. Yalanlayanları cezalandırmak suretiyle yüce Tanrı’ın adaletinin açıklanması. Bundan dolayı yüce Tanrı yalanlayıcılar hakkında: “Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler. Rabbinin emri erişince Tanrı’ı bırakıp da tapındıkları ilâhları onlara bir yarar sağlamadı.” (Hud, 11/101) diye buyurmaktadır.

3. Mü’minleri mükâfatlandırmak suretiyle yüce Tanrı’ın lütfunun açıklanması. Bundan dolayı yüce Tanrı: “Biz üstlerine küçük taş yağdıran bir rüzgar yolladık. Lut’un ailesi müstesnâ. Onları seher vaktinde kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olmak suretiyle (bunu yaptık). İşte şükredenleri biz bu şekilde mükâfatlandırırız.” (Kamer, 54/34-35) diye buyurmaktadır.

4. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in yalanlayıcıların kendisine yaptıklarına karşı teselli edilmesi. Bundan dolayı yüce Tanrı şöyleki buyurmaktadır:

“Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara apaçık delillerle (mucizelerle), sahifelerle ve nur saçan kitaplarla gelmişti. Sonrasında kâfir olanları yakaladım. Şimdi onlara azabım nasıldır!?” (Fâtır, 35/25-26)

5. Mü’minlerin inanç suretiyle sebat etmeleri ve imanlarını arttırmaları için teşvik etmek. Bundan dolayı mü’minler kendilerinden ilkin geçen mü’minlerin kurtulduklarını ve cihad ile emrolunanların ilâhî desteğe mazhar olarak zafere eriştiklerini öğrenmiş bulunuyorlardı. Yüce Tanrı da şöyleki buyurmaktadır:

“Ikimiz de duasını kabul edip, kendisini gamdan kurtarmıştık. Biz mü’minleri işte bu şekilde kurtarırız.” (Enbiyâ, 21/88)

“Andolsun ki biz senden ilkin kavimlerine rasûller yolladık, onlar da kavimlerine açık açık delillerle geldiler. Ikimiz de günahkârlardan intikam aldık. Mü’minlere yardım etmek ise esasen üzerimize bir haktır.” (Rûm, 30/47)

6. Kâfirleri küfürlerini sürdürmekten sakındırmak. Bundan dolayı yüce Tanrı şöyleki buyurmaktadır:

“Acaba onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin iyi mi olduğuna bakmadılar mı? Tanrı onları toptan helâk etmiştir. Kâfirlere de onların (âkıbetlerinin) benzerleri vardır.” (Muhammed, 47/10)

7. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in risaletini ispatlama. Bundan dolayı geçmiş ümmetlere dair haberleri sadece yüce Tanrı bilir. Zira yüce Tanrı şöyleki buyurmaktadır:

“Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onları bundan evvel ne sen biliyordun, ne de kavmin.” (Hûd, 11/49)

“Sizden öncekilerin Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrasında Tanrı’tan başkasının bilmediği kavimlerin haberleri size gelmedi mi?” (İbrahim, 14/9)

(TEFSİR USÛLÜNE GİRİŞ, Muhammed Salih el-Useymîn, Çeviren: M. Beşir Eryarsoy)

Slm ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Ct, 27/03/2010 – 00:00 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir