Kur’an’daki 5 Bilimsel Mucize

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

1) Modern bilimin elde ettiği verilere göre evren, tükettiğimiz her saniye büyük bir hızla genişliyor..

Bütün bir göğü kendi güç ve kudretimizle Biz inşa ettik ve onu sürekli genişleten de Biziz. Zariyat Suresi 47.ayet

genisleme

Evrenin genişlediğine işaret eden pek çok veri vardır. Bunların en önemlilerinden biri, uzak gökadaların gözlemlenmesi ile elde edilen sonuçlardır. Edwin Hubble 1929’da yaptığı gözlemler sonucunda, istisnasız her yöndeki uzak gök cisimlerinin Dünya’dan uzaklaştığını ve Dünya’ya olan mesafe arttıkça uzaklaşma hızının arttığını göstermişti. Bu veriler, genişleyen evren modeli ile uyumludur. Kozmik artalan ışımasının zaman içinde soğuması da genişleyen evren modelini destekleyen veriler arasında sayılabilir. Kaynak : tubitak.gov.tr

2) Evrenin genişleme hadisesini en başa sardırdığımızda ise patlama esnasında evrenin ufacıklığına dönüyoruz.

“O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?” Enbiya Suresi 30.ayet

big-bang-teorisi

Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920’li yıllarda Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaître tarafından ortaya atılan ve evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür.

Teorinin temel fikri, hâlen genişlemeye devam eden evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumundan itibaren genişlemiş olduğudur. Georges Lemaître’in önceleri “ilk atom hipotezi” olarak adlandırdığı bu varsayım günümüzde “büyük patlama teorisi” adıyla yerleşmiş durumdadır. Modelin iskeleti Einstein’ın genel görelilik kuramına dayanmakta olup, ilk Big Bang modeli Alexander Friedmann tarafından hazırlanmıştır. Model daha sonra George Gamow ve çalışma arkadaşları tarafından savunulmuş ve ilk nükleosentez olayı eklenmek suretiyle geliştirilerek sunulmuştur. Kaynak : wikipedia.org

3) Ayrıca Kuran, içerisindeki birtakım ayetlerle farklı zaman tasavvurlarına dikkat çekmekte. Bu ayetler, ilahi boyuttaki zamanın beşeri boyuttaki zamanla bir olamayacağını, yani bu kavramın izafi ve değişken bir kavram olduğunu bildiyor.

Rabbinin katında bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir Hac Suresi 47.ayet

genel-gorelilik-kurami1

Uzmanlar, kainatın oluşumunun kendisiyle başladığı Büyük Patlamadan sonra 13,7 milyar yıl geçtiğinde ufak tefek görüş farklılıkları bulunmasına karşın- genel olarak ittifak içerisindedirler. Ortalama 10-15 milyar yıl önce evren oluşmuş, bundan 5 milyar yıl sonra ise dünyamız meydana gelmiştir.

Allah ve İzafiyet Teoirisi

4) Ayrıca yıldızların ve gezegenlerin hep bir ölçü ile hareket ettiğini bildirerek tam 14 asır önce onların bir yörüngelerinin bulunduğunu bizlere aktarıyor.

Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış’ göğe andolsun. Zariyat Suresi 7.ayet
Güneş de ay da bir hesab iledir. Rahman Suresi 5.ayet
Ne güneş aya yetişip çarpar, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Yasin Suresi 40.ayet

universe

Allah Mukaddir’dir. Varlıkları eşsiz bir plân, ölçü ve mukadderât içinde yaratıyor. Her şey için bir program takdir ediyor, bir miktar tesbit ediyor, bir kader tayin ediyor, bir ölçü tertip ediyor, eşsiz bir tasarım ortaya koyuyor; tayin edilen bu ölçü, tasarım ve mukadderat üzerine varlıkları yaratıyor. Allah, canlılar için takdir ettiği ölçü, plân, tasarım ve programları tohumlarında ve çekirdeklerinde muhafaza ediyor. Kaynak : fikih.info

5) Kuran, göğün sınırlarının ancak büyük bir güç ile aşılacağından bahsederek çeşitli kozmolojik araştırmalara ve birtakım gök cisimlerinin daha yakından inceleneceğine dair bilgiler veriyor.

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. Rahman Suresi 33.ayet

atmosfer

Egzosfer : Atmosferin en üst katıdır. Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir. Bu katmandan sonra artık bir sınır olmadığı için boşluğa geçiş başlar. Yapay uydular bu katmanda bulunurlar, yerçekimi çok düşüktür ve gazlar çok seyrektir.

Atmosferin Katmanları

6) Kuran, ölümden sonra dirilişin mümkün olduğunu bizlere aktarırken dikkatlarimizi parmak uçlarına ve orada bulunan esrarengiz kimliğe yönlendiriyor.

Parmak izi, parmakların son eklemi ve uç kısmındaki kıvrımların meydana getirdiği iz olarak tanımlanmaktadır. Parmak izi, ilmek, kemer ve helezonu andıran biçimlerde üç şekilde bulunmaktadır. Herkesin, bu belirtilen biçimlerin kategorilerinden birine mensup olduğu belirtilmektedir..

Bu biçimler, 30 tane ufak ayrıntıyla birbirinden ayrılır ve hiç kimsenin parmak izi bu ufak ayrıntılar sebebiyle benzerlik göstermez. Bu farklılıkların sayısı ve parmak üzerindeki yerleri kişilere göre değişiklik gösterir. Bu özellik insan doğmadan önce genetik olarak oluşmaktadır ve ölene dek değişmez. Parmak izi, deri altı papillerindeki bir tabakada oluşmuştur ve belli biçim, büyüklük ve parmak üzerinde bulunduğu yer itibariyle, çok karmaşıktır. Kaynak : Bilgi Ustam

İnsan, kendisinin kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bir araya getiririz. Parmak uçlarını dahi düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3-4.ayetler
Müslüm Zunluoğlu

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir