Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

1: HZ ADEM

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları d00ac9ffca4ce0c296cb1b6b7fb18110

Kur'an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan, sonra da kendisine eş olsun diye Havva’yı yarattı. Kendisine kitap olarak 10 sayfa suhuf verilmiştir.

2: HZ İDRİS

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 10ac27821d0fecc0f248f04c1de44642

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilk yazı yazanın O olduğu rivayet edilir. Kendisine 30 sayfalık suhuf indirilmiştir.

3: HZ NUH

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları f786698991c7b3113a17f7cafa0ded24

Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisine çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır.

4: HZ HUD

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 6c1f30a4da724d829b83dcd98515631a

Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd Kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.

5: HZ SALİH

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 87442b5efd27c859579ab4166969a368

Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır.

6: HZ İBRAHİM

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları e569b7e2b42f12c78605acd68136342f

Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’anın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Halilullah yani Allah'ın dostu olarak anılır.

7: HZ LUT

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları c5809332a3050b5fde48f70b430f580d

Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. İbrahim’e iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. Sodom ve Gomora şehirlerinde yaşayan Lut Kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.

8: HZ İSMAİL

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 917cb5b2d9ef54aac8c1b34592abd85f

Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası İbrahim ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında İbrahim ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Son peygamber Muhammed onun soyundan gelmektedir.

9: HZ İSHAK

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 82360d5b4adebf4633c62b60a211cfc6

Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. İbrahim’in oğludur. Hz Muhammed haricinde Kur’an’da adı geçip de kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin atasıdır.

10: HZ YAKUP

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 890eaca66eb28537b65afaf6b4829c9e

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. İbrahim’in torunu, İshak'ın oğludur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Yusuf’un acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır. Diğer ismi İsrail'dir. İsrailoğulları onun 12 oğlundan türemiştir.

11:HZ YUSUF

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 1f4cd6b894b17e48f36dc1a6d55f5186

Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” olarak nitelenmiştir.

12: HZ EYYUB

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 78431c79802b36112d66b88585e378f3

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.

13: HZ ŞUAYB

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 49a273af2516493be66d9143226ba593

Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz Musa evlenmiştir.

14:MUSA

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları c0a205c5353e66de6190c91b6cef05bc

Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.

15: HZ HARUN

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 52e60f821171c128708f40c16a26563a

Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz Musa’nın kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hz Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Hz Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir.

16: HZ DAVUT

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 17a8ebe431326dde5104468bd98ba3ef

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir.

17: HZ SÜLEYMAN

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları cd956f748789693b3c135617ffce4340

Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Davud’dur. Babasının ölümünden sonra onun yerine hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle konuşabilme yeteneğine sahip olduğuna ve emrinde onları çalıştırdığına inanılır.

18: ZÜLKİFL

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 46d96310e417b997273b937d068920d0

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Eyyub’un oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir.

19: HZ YUNUS

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları d007e471cf56b8c641518e8537ead881

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asurluların başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bir yunus tarafından yutulmuş ama daha sonra bu balık tarafından karaya çıkarılmıştır.

20: HZ İLYAS

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 511c0b254dc955b2ec48bc56e3d80f47

Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Ba’l' a tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.

21: ELYESA

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 1161c9e3ead7c9b125563c30bdf9b410

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. İlyas’a yardımcı olarak gönderilmiştir.

22: HZ ZEKERİYA

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 471699edd01f2b40eee4431e74a35849

Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Süleyman'ın soyundandır. Kudüs’te Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.

23: HZ YAHYA

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 84d6a68f252616e59fcf7c413357ea1a

Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Hz Zekeriyya’nın oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hz İsa’nın müjdecisidir.

24: HZ İSA

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları 96c5e205806246680b53dcc49239a0fc

Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Allah'ın mucizesi eseri babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Mesleği marangozluktu. Kendisine İncil verilmiştir.

25: HZ MUHAMMED (s.a.s)

kuranı kerimde adı geçen peygamberler ve kısaca hayatları Kuranı Kerimde Adı Geçen Peygamberler Ve Kısaca Hayatları f4fa2628af8579d135c31d559b200935

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kur’an verilmiştir.

Reactions

6
3
1
0
1
5
Already reacted for this post.

Reactions

6
3
1
1
5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir