Kuranı Kerimde İstiaze

İstiaze Nedir? Kuranı Kerimde İstiaze Geçiyor Mu. İstiaze Ayetleri Nelerdir.


368
368 points

Âze, yeûzu, avzen, ıyâzen, meâzen. Tanrı’a sığınmak anlamında “istiâze” ve bu kelimenin kökü olan “âze”  ve türevleri Kur’ân-ı Kerim’de toplam 17 yerde geçmektedir. “Tanrı’ı sığın” anlamında “isteız” 4 yerde[1] geçmekte, “ben sığınırım” anlamında “eûzu” kelimesi 7 yerde[2],“ben sığındım” anlamına gelen “uztu”  2 yerde[3] kullanılır. Gene “sığınırlar” anlamındaki “yeûzune” kelimesi 1 yerde[4] “onu sığındırıyorum, sığınmasını temin ediyorum, ısmarlıyorum” manasına gelen “uîzuhâ” 1 yerde[5] ve gene “sığınırım” anlamında kullanılan “meâz” kelimesi de iki yerde[6] kullanılır.[7]

Tanrı (c.c.) şöyleki buyuruyor:

a) Sığınırım anlamında Meâz kelimesi:

“Evinde kalmakta olduğu hanım, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: “İsteklerim senin içindir, gelsene” dedi. Dedi ki: “Tanrı’a sığınırım. Zira o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez.” (Yusuf: 12/23)

“Dedi ki: “Eşyamızı kendisinde bulduğumuzun haricinde, birisini alıkoymamızdan Tanrı’a sığınırız. Yoksa bu durumda kuşkusuz biz zalim oluruz.” (Yusuf: 12/79)

b) Ben sığındım anlamında uztu kelimesi:

“Musa dedi ki: “Hakikaten ben hesap gününe inanmayan her mütekebbirden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım.” (Mü’min: 40/27)

“(Musa dedi ki:) “Ve doğrusu ben, sizin taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olana sığındım.” (Duhan: 44/20)

c) Ben sığınırım anlamında eûzu kelimesi:

“Hani Musa kavmine: “Tanrı muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor.” demişti. “Bizi alaya mı alıyorsun?” dediler. “Cahillerden olmaktan Tanrı’a sığınırım.” dedi.” (Bakara: 2/67)

“(Nuh) Dedi ki: “Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.” (Hud: 11/47)

“(Meryem, insan şeklinde gelen melekten korkarak) Dedi ki: “Hakikaten ben. Senden Rahman’a sığınırım. Eğer takva sahibiysen.” (Meryem: 19/18)

“Ey Muhammed! de ki: Rabbim! Şeytanların vesvesesinden sana sığınırım. Rabbim! Yanımda bulunmalarından da sana sığırınım.” (el-Müminûn, 23/97-98)

“Ey Muhammed! De ki: Sığınırım, sabahın Rabbine; yarattıklarının şerrinden, çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset etmiş olduğu zaman, haset edenin şerrinden.” (el-Felâk: 113/1-5)

“Ey Muhammed! de ki: Cin ve insanlardan olan ve insanların kalblerine vesvese veren, o kurnaz vesvesecinin şerrinden, insanların Rabbi, insanların mâliki ve insanların mâbudu olan, Tanrı’a sığınırım.” (en-Nâs, 114/ 1-6)

d) Sığınırlar anlamına gelen yeuzune kelimesi:

“Bir gerçek de şu ki: İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da bununla onların azgınlıklarını artırırlardı.” (Cin: 72/6)

e) Onu sığındırıyorum, sığınmasını temin ediyorum, ısmarlıyorum manasına gelen uîzuhâ kelimesi:

“Fakat onu doğurduğunda –Tanrı onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken- dedi ki: “Rabbim, doğrusu bir kız doğurdum. Adam ise, kız şeklinde değildir. Ona Meryem adını koydum. Ben onu ve soyunu o taşa tutulmuş şeytandan Sana sığındırırım.” (Al-i İmran: 3/36)

f) Tanrı’a sığın anlamına gelen isteiz kelimesi:

“Ne vakit şeytandan bir fena fikir seni dürterse derhal Tanrı’a sığın. Zira O Semî’dir, Alîm’dir.” (A’raf: 7/200)

“Kur’an oku(mak iste) diğin vakit kovulmuş şeytandan Tanrı’a sığın” (en-Nahl: 16/98)

 “Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiçbir kanıt olmaksızın, Tanrı’ın ayetleri mevzusunda savaşım edenlere erişince; onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklükten başkası yoktur. Artık sen Tanrı’a sığın! Şüphesiz O, Semî’dir, Alîm’dir.” (Mü’min: 40/56)

“Eğer seni şeytan dürter, kışkırtırsa derhal Tanrı’a sığın.” (Fussılet: 41/36)

İstiaze ile ilgili öteki ayetlerden bazıları:

 “Tanrı, asla hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Kazanılmış olduğu kendine, işlediği de aleyhinedir. “Rabbimiz, unutur yada yanılırsak bizi görevli tutma! Rabbimiz bizlerden öncekilere yüklediğin şeklinde bizlere de ağır yük yükleme! Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bizlere taşıtma! Bizlerden affet, bizi bağışla, bizlere acıma et! Sen bizim mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım et!..” (Bakara: 2/286)

“Ey inanç edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz vakit, dayanıklılık gösterin ve Tanrı’ı çokça zikredin. Ki kurtuluş bulasınız.” (Enfal: 8/45)

“Dediler ki: “Biz Tanrı’a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.” (Yunus: 10/85-86)

“Rabbimiz bizi inkar edenler için fitne kılma ve bizi bağışla Rabbimiz, Şüphesiz Sen Aziz ve Hakîm’sin.” (Mümtahine: 60/5)[8]

Rasulullah (s.a.v.) zamanındaki bazı müşrikler, geceleyin bir vadiye indikleri ve sıkıntıya düştükleri vakit Tanrı’a değil de cinlerden bazılarına sığınırlardı. Bununla cinlerin azgınlık, sapıklık, kibir ve günahlarını artırırlardı. Tanrı (c.c.) bu mevzuda şöyleki buyuruyor:

“Bir gerçek de şu ki: İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da bununla onların azgınlıklarını artırırlardı.” (Cin: 72/6)

Nebi ve rasuller, salih kimseler günah işlemekten, kafirlerin şerrinden, hesap gününe inanmayan her kibirliden, büyüklük taslayıp, delilsiz olarak Tanrı’ın ayetleri hakkında tartışanlardan, cahillerden olmaktan ve içyüzünü bilmediği bir şeyi Tanrı’tan istemekten Tanrı’a sığınmışlardır. Tüm müslümanlar da rasulleri örnek almalı, tüm kötülüklerden Tanrı’a sığınmalı, O’na yönelmeli, O’ndan yardım istemelidir.[9]

 

[1] 7/200, 16/98, 40/56; 41/36.

[2] 2/67, 11/47, 19/18, 23/97-98; 113/1; 114/1.

[3] 40/27; 44/20.

[4] 72/6.

[5] 3/36.

[6] 12/23, 79.

[7] Kur’an-ı Kerim Lügatı, Mahmut Çanga, Timaş Yayınları: 343; Ahmet Kalkan, Kur’an Kavramları.

[8] M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/211; Ahmet Kalkan, Kur’an Kavramları.

[9] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavramları.


Beğendin mi ? Arkadaşlarınla ​​paylaş!

368
368 points

Sizin Reaksiyon nedir?

Ağlıyorum Ağlıyorum
0
Ağlıyorum
Sevimli Sevimli
1
Sevimli
Nayır Nolamaz Nayır Nolamaz
0
Nayır Nolamaz
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Komik Komik
0
Komik
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Hayran Kaldım Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Başarılı Başarılı
0
Başarılı
KuraniKerimde

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne OLuşturmak Istiyorsunuz
Standart Soru
Kişilik testi gibi sorular hazırlayabilirsiniz.
Resimli Soru
Bilgi testi. Sorularla bilgi ölçümü yapın.
Anket
Etkili ve görsel anketler hazırlayabilirsiniz.
Makale
Başka sitelerden verileri kolayca entegre ederek listeler hazırlayabilirsiniz
Liste
Etkileyici Yazılar Oluşturabilirsiniz
Oylama Listesi
Kullanıcılar oluşturduğunuz içerikleri puanlayarak en iyi içeriği öne çıkarabilirsiniz.
Caps
Caps Resminizi seçip yükleyin
Görüntü
Resim veya Hareketli Resim
Gif
Hareketli Resimlerle etkileyici listeler oluşturabilirsiniz.