Kur’an’ın bugünkü bilimin gösterdiği harikalara işaret etmediği iddiasına ne dersiniz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

– Kur’an-ı Kerim’in muhteviyatında, bugünkü bilimin gösterdikleri, mesela dünyanın dönmesi vs buna benzer birçok (ben de bu tarz şeyleri biliyorum) mucize gösterilen durumların olmadığı iddia ediliyor. Hatta bazı tanrı bilim kesiminin şu şekilde bir görüşü var:
“İslam’a bugün önyargı ile yaklaşan kişileri yaklaştırmak için bunlar açıklanıyor diyorlar.”
– Biz ne düşünmeliyiz? Kur’an bir din kitabı mucizesi mi? Yoksa içinde hukuk, ekonomi, astronomi olağanüstü şeyleri de ihtiva eder mi bu tarz şeyleri aramalı mıyız?
– Ek olarak ateist kesim devamlı bu mucizelere kulplar uyduruyor ve bahsettiğim ilahiyatçılarla paralel konuşmuş oluyorlar.

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Bu mevzuda en güzel açıklamalardan birini Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyebiliriz.

1) İşârâtü’l-İ’câz tefsirinde, Bediüzzaman,

“Yaş ve kuru ne var ise, hepsi kitab-ı mübinde (apaçık kitapta) vardır.” (Enam, 6/59)

âyetini açıklarken, kendisinin ilmî tefsir anlayışını sergileyen, “Kur’an’da her şeyin var olduğu” tezini şu ifadelerle ortaya koymuştur:

“Ayet-i kerîmenin hükmüne nazaran; Kur’an-ı Kerim, zâhiren ve bâtınen, nassen ve delâleten, remzen ve işareten her zamanda vücuda gelmiş yada gelecek her şeyi ifade ediyor.” (İşaratu’l-İ’caz, 237-238).

Sözler adlı eserinde ise, “Yirminci Söz’ün İkinci Makamı” başlığı altında gene yukarıdaki âyetin tefsirini yaparken şu şekilde demektedir:

“Cenab-ı Hakk’ın tevfikine itimâden ve Kur’an’ın feyzine istinâden diyorum ki: bir kavle nazaran Kitab-ı mübin Kur’an’dan ibarettir. Yaş ve kuru her şeyin içinde bulunduğunu şu âyet-i kerime beyan ediyor.”

“Öyleki mi?”

“Evet, her şey içinde bulunur, fakat hepimiz her şeyi içinde göremez. Zira çeşitli derecelerde bulunur. Kimi zaman çekirdekleri, kimi zaman nüveleri, kimi zaman icmalleri, kimi zaman düsturları, kimi zaman alâmetleri; ya sarahaten, ya işâreten, ya remzen, ya ibhâmen ya uyarı tarzında bulunur. Fakat ihtiyaca nazaran ve maksad-ı Kur’an’a münâsip bir tarzda ve iktiza-yı makam münasebetinde şu tarzların (yukarıda zikredilen açıklık, işâret ve benzeri tarzların) birisiyle ifade ediliyor,” (Sözler, s. 262; bk. Niyazi Beki, Kur’an’ın Büyük ve Parlak Bir Tefsiri Risale-i Nur, ilgili yer)

2) Bununla birlikte Kur’an, bir fen kitabı değildir. Bediüzzaman’a nazaran, Kur’an’da her şeyin var olması, onun bir fen kitabı olduğu anlamına gelmez. Şundan dolayı Kur’an fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya, astronomi dersini vermek için inmemiştir. O, insanları dünya ve âhiret hayatında mutluluğa götürecek yolları gösteren bir hidayet kitabıdır. Kur’an’ın, aslolan maksadı olan ve insanlara ders vermek istediği hidayet konusunu ortaya koyarken, insanları bu hedefe götürecek olan aklî delilleri ihtiva eden kevnî / ilmî / fennî ayetleri nazara vermesi tabiîdir. 

Demek ki, Kur’an da ilmî konulardan bahseder, fakat onun kâinat kitabından bahsetmesi bir fen kitabının bahsi benzer biçimde değildir. Şundan dolayı fen ilimleri kâinattan, bizzat kâinat için; onun bilinmesi için bahseder. Oysa, Kur’an, kâinattan kâinat için değil, insanlara âlemin yaratıcısını tanıtmak, Onun büyüklüğünü ders vermek, ilim ve kudretini göstermek için bahseder. (bk. Nursi, İşârât, 216; Niyazi Beki, a.y.)

3) “Kur’an’ın kâinattan bahsetmesinin belli sebepleri vardır. Üstad’ın ifadesiyle, “Meclis-i âlî-i Kur’anî’ye girmiş olan kâinatın her ferdi dört vazife ile muvazzaftır.” 

Birincisi: Mevcut uyum ve düzenin diliyle, gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma lisanıyla, ezel ve ebed sultanı Yüce Yaratıcı’nın saltanatını ilân etmek. 

İkincisi: Kâinat fertlerinin her biri, hakîkî fennin seçkin birer mevzusu olduklarından, İslâmiyetin ihtiva etmiş olduğu hakîkî fenlerin birer aslı ve özeti olduklarını ortaya koymak.

Üçüncüsü: Kur’an’da yer edinen kâinatın her bir ferdi, varlıkların bir türünü temsil etmektedir. Tabiatiyle, bunlar Tanrı’ın kâinatta cârî olan kanunları ile Kur’an’ın prensipleri içinde bir zıtlığın mevcut olmadığını, aksine tam bir uyumun söz mevzusu bulunduğunu isbat edeceklerdir. Bunun bir neticesi olarak da yaratılış prensipleriyle omuz omuza vermiş olan İslâm dini, devamlı gelişmeye uygun olacak ve tüm zamanların ihtiyacını karşılayabilecektir. 

Bu özelliğiyle İslâm dini, öteki dinlerden oldukça değişik bir konuma haizdir. Şundan dolayı onlar pençesinden kurtulamadıkları bir kısım insanların heva ve hevesleri doğrultusunda kimi zaman ışık kimi zaman de karanlıklar saçmışlardır. Bu tür bir cehâlet ortamının hazırlanmasına âlet edilmekten kurtulan tek din, İslâm dinidir. 

Dördüncüsü: Kur’an’da yer edinen kâinatın her bir ferdi, bir gerçeği temsil ettiğinden, insanların düşüncelerini, gerçekleri araştırmaya teşvik edeceklerdir. Bilhassa Kur’an’da meydana getirilen yeminler ile, kendilerine dikkat çekilmiş gök ve yerdeki bir ekip nesnelerin, düşünce süzgecinden geçirilmelerini elde edecektir. Şundan dolayı Kur’an’daki yeminler, gaflet uykusuna dalmış olanların başına bir balyoz görevini meydana getirecek ve onları uykudan uyandıracaktır. (bk. Muhâkemat, 11-12; Niyazi Beki, a.y.)

Bu mevzuda geniş data almak için Niyazi Beki’nin adı geçen eserine bakılabilir.

İlave data için tıklayınız:

– Mucizeler ve Kur’an-ı Kerim’in mucizevi yönünü anlatır mısınız? Bazı …
– Kur’an’daki bilgiler ve bilimsel ayetler daha önceden biliniyor muydu?..
– Kur’an-ı Kerim’ de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu?
– Kur’an’ın mucizelik yönleri kırk tanedir deniliyor; bunu nasıl anlamak gerekir?
– “Kur’an-ı Kerim’in her asra bakan bir vechi / yönü vardır.” deniliyoru, bunu nasıl anlamalıyız?
– Kur’an’da, elektrik, televizyon, uçak, dvd ve cep telefonu gibi teknolojik gelişmelerden açıkça haber veren bir mucize neden yok?

Slm ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

düşünür80 tarafınca Cu, 20/09/2013 – 10:06 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir