Mastürbasyon ile ilgili sahih hadisler neler?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Cinsel ilişki haricinde bir yolla doygunluk olmaya istimna/mastürbasyon denir.

Başta İmam Mâlik ve Şâfiî olmak suretiyle fukahanın çoğunluğu, eşlerin haricinde herhangi bir cinsel doygunluk yolu arayanları haddi aşan kimseler olarak niteleyen ayete (Mü’minûn 23/5-7) ve, “Sizden evlenme çağına gelip de buna güç yetirenler evlensin, evlenmeye imkân bulamayanlar ise oruç tutsun” (Buhari, Nikâḥ, 2) hadisine dayanarak istimnayı haram saymışlardır.

Bu alimler ek olarak, tövbe etmedikçe kıyamet günü Allah’ın yüzüne bakmayacağı ve temize çıkarmayacağı bildirilen yedi zümreden birinin de “eliyle evlenenler” (istimna yapanlar) bulunduğunu bildiren hadisle (İbn Kesir, Tefsir, 3/239; Kenzü’l-Ummal, 16/90-91), “Eliyle evlenen lânet olunmuştur” hadisini kanıt gösterirler.

Fakat bu hadislerden ilkinin bir anlamda zayıf (garîb), ikinci rivayetin ise mesnetsiz olduğu belirtilmektedir. (Ali el-Karî, el-Esrarü’l-merfua, s. 376; Aclûnî, II, 449)

adsense

Çoğunluğun bu görüşüne karşılık kendisinden nakledilen bir rivayette Ahmed b. Hanbel, istimnâyı hacamatta olduğu benzer biçimde vücuttaki bir fazlalığı atmak şeklinde değerlendirerek câiz görmüş, sadece istimnayı edep ve nezahete aykırı görerek mekruh saymıştır.

Bilhassa Hanefîler ve Hanbelîler, kişinin kendi kendisini uyarıp cinsel tatmine ulaşmasını haram sayarken düzgüsel olarak cinsel duygusu baskın gelen ve bundan dolayı sıkıntıya düşecek yada sağlığı etkilenecek olan bekârla eşiyle ilişki kurma imkânı bulamayan evlilerin istimna yapmalarında sakınca görmemişlerdir.

Hatta zinaya sapma korkusunun bulunması durumunda daha hafifçe bir günah olması sebebiyle bunun lüzumlu olduğu belirtilmiştir. (Kadıhan, Fetava, 1/46; İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtar, 2/399; 4/27)

Fakat buna fakirlik durumunda başvurulması ve alışkanlık haline getirilmemesi gerektiği de belirtilmektedir.

İlave data için tıklayınız:

İstimna / mastürbasyon, kendi kendine tatminin dini hükmü, zararları …

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

burcuciftci988 tarafınca Per, 29/08/2019 – 20:00 tarihinde gönderildi

adsense

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir