Müslümanların çile çekmesinin sebebi nedir? Dünyada çile çekenler, zulme uğrayanlar hep Müslümanlar. Afganistan, Filistin, Irak, Çeçenistan şeklinde ülkelerde Müslümanlar ızdırap içindeler. Niçin?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Geçmişte olduğu şeklinde günümüzde de mutluluk ve refah bir çok süre karıştırılıyor. Bu yanlış değerlendirme, istikbale de intikal edeceğe benzer.

Bazıları, servet ve makamı, şan ve şöhreti, lüks ve debdebeyi saadetle aynı zannederler. Oysa çevrelerinde nice insanoğlu görürler ki, dünyanın her türlü imkânına kavuşmuş ve diledikleri her zevki tatma gücüne sahiptirler, fakat mesut değildirler. Kimi hanımıyla geçimsizdir, kimi oğlunun haylazlığından dertlidir. Kimi, annesinin amansız derdine şifa aramaktadır. Kiminin piyasada bir fazlaca alacağı vardır, ödenmemektedir; kimi ortağıyla problemlidir.

Bu şekilde binlerce, on binlerce sebep, insanoğluna dünyanın rahat yeri olmadığını aralıksız ders verir.

İlâhi Buyrultu haber veriyor:

“Sizi, bir sınav olarak, şer ve hayırla deneyeceğiz. Hepiniz de nihayet bizlere döndürüleceksiniz.”(Enbiya, 21/35)

Buna bakılırsa dünya bir sınav meydanıdır.

Bir hadis-i şerifte de, “dünya ahiretin tarlası” olarak takdim edilir.

Bu dünya, rahat yeri değil, sınav meydanı ve ahiretin tarlası olarak yaratılmış. Bu sınav salonunda, insanoğlu devamlı çaba gösterir, ter dökerler. Ve bu tarlada, ahiretleri namına her gün bir bağ derleyip günlerini bitkin argın bitirirler.

Tanrı Resulü (asm.) haber veriyor:

“Dünyada rahat yoktur.”

Gece ve gündüzün birbirini kovaladığı, hastalıklarla sıhhatin nöbetleşe insanı yokladığı, zorluklarla kolaylıkların gene ard arda insanı sardığı, fırtınayla sükunetin insan ruhunda nöbetleşe hükmettiği bu acayip dünyada, rahat ve rahatlık bulmak ne mümkün!

Dünyada rahat yoktur, fakat mümin için mutluluk vardır. İnsan bu dünyada imanı tatmış ve salih amelin yolunu tutmuşsa, acı-tatlı her hâdiseden ahireti namına bir ekip faydalar edinir. Ve en önemlisi, bu dünyanın rahat yeri olmadığını bilmenin verdiği rahatı tadar ve huzursuzluktan kurtulur.

Tanrı Resulün (asv)’den bir mutluluk formülü:

“Dünyada ya acayip bir insan, ya da yolcu şeklinde ol.”

Bu hadis-i şerifte saadetin iki mühim kaynağına dikkat çekilmiş ve iki ayrı mutluluk reçetesi beraber sunulmuştur:

Birinci reçete: Bu dünyada acayip bulunduğunu, bu gurbet ilinde, aslolan yurdu olan aden için bir şeyler kazanmağa geldiğini bilmek. Kendini bu şekilde bilen ve dünyaya bu şekilde bakan bir insan, bu fâni hayata gönül bağlamaz. Onun geçici problemlerine gereğinden fazla ehemmiyet vermez. Bu gurbet diyarından bigün göçeceğini bilir. Gözü hep o mutluluk yurdundadır.

“Sen burada misafirsin ve buradan da öteki bir yere gideceksin. Konuk olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz.” (Mesnevî-i Nuriye)

İkinci reçete: “Yolcu bulunduğunu bilmek ve öylece yaşamak.” Bu şekilde bir insanoğlunun tüm meselesi idealindeki şehre varmaktır; otobüste ön veya arka koltuklarda oturması fazla ehemmiyet taşımaz. Gazetelerde okuruz: Falan katil, filan ülkede yakalanmış ve uçakla Türkiye’ye getirilmiştir. Bu insanın uçakla gelmesi kendisini ne aşama mesut edebilir ve ne seviyede rahatlatır! Fakat İstanbul’a tecim için giden bir Anadolu esnafı, otobüsün en arkasında da otursa keyfine diyecek yoktur. Bu sebeple bu yolculuğun sonu, mal almak ve bu sıkıntıların neticesi varlıklı olmaktır.

Öteki taraftan, insan otobüs yolculuğunda evindeki imkânları aramazsa o dar mekândan sıkılmaz ve rahatsız olmaz. Aksi halde, kendi huzursuzluğunu kendi eliyle hazırlamış olur. Nur Külliyatında birbirinden mühim ve kıymetli nice mutluluk reçeteleri mevcut. Bunlardan üç tanesini takdim edelim:

“Sultan-ı Ezelî’ye inanç ile intisab eden ve amel-i sâlih ile itaat eden bir insan, şu misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve hâkeza kabirden sonraki tüm âlemlerin geniş hududlarından berk ve burak sür’atinde geçer. Tâ saadet-i ebediyeyi bulur.”(Sözler)

İnsan, inanç ile, Rabbine intisap eder. Böylece, sahipsiz ve hamisiz olmamanın zevkini tadar. “Beni icra eden, yaratan, her organımı yerli yerine koyan ve ruh dünyamı en güzel şekilde tanzim eden, hissiyatımın her birini ayrı bir vazifede çalıştıran bir Hâlıkım var. Kan deveranım Onun rahmetiyle olduğu şeklinde, dünyamın dönmesi de Onun kudretiyle. Öyleyse, ben başıboş değilim, kimsesiz değilim, sahipsiz değilim.” der.

Tanrı’ın kulu ve eseri olmanın, ruha verdiği sürur, kalbe verdiği zevk ve safa hiçbir dünyevî nimetle kıyasa girmez.

İmandan başlayarak, iki dünya saadetine uzanan bir mutluluk zinciri:

“İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.”(Sözler)

İki dünya saadeti tevekkül ile mümkün. “Her hayır Tanrı’ın elindedir.” diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa, onun şartlarını yerine getirir ve Tanrı’a tevekkül etmekle rahatlık bulur.

Tevekkül, Tanrı’ı vekil bilmek anlamına gelir. Bu, imandan gelen bir şuurdur ve teslimin neticesidir. Tanrı’a teslim olanlar Ona tevekkül ederler. Teslim de tevhitten oluşur. Tanrı’tan başka gerçek fail olmadığını, her şeyin Onun mülkü bulunduğunu ve Onun tasarrufunda bulunduğunu bilen bir insan, normal olarak Ona teslim olacaktır.

İki dünya saadetinin bir başka reçetesi:

“Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalâta kamçılamakla özgür bırakmanın şe’ni, saadet-i dareyndir.”(Sözler)

Bu cümlede, iki dünyanın saadeti, iki şarta bağlanmış oluyor. Birincisi, nefse egemen olup onu dizginlemek, diğeri ise ruhu terakki ettirmek.

İlave informasyon için tıklayınız:

Bazı çevreler, her vesileyle İslam aleminin bugünkü perişan haline İslam’ın sebep olduğunu iddia ediyor ve bu vesileyle din aleyhinde bulunuyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?

Merhaba ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Per, 09/12/2010 – 00:00 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir