Mustafa Mftoglu

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Mustafa Mftoglu

Yurdumuzda ilk Mason Locasini kim ati?..

305 yil evvel 6
Subat 1695 Pazar gn cls eden/tahta ikan Ikinci Mustafa Osmanli pdisahlarinin
yirmi ikincisidir. Drdnc Mehmet (Avci Mehmet)’in byk oglu olan ve 5 Haziran 1664
Sali gn Rbia Glns Sultan’dan dogan Ikinci Mustafa, 22 Agustos 1703 arsamba
gnne kadar sekiz yıl, alti ay, ondrt gn saltanat srmstr.

Orduy-i
Hmyna savas meydanlarinda baskumandanlik eden son pdisah Ikinci Mustafa’dir.
Kahramanligi yanisira hattat ve musikisinas olan, “Ikbal” mahlsiyla siir
yazan Ikinci Mustafa, meshur lim Vn Mehmet Efendi’nin talebisidir.

1703 yilinin 18
Temmuz gn Sadrzam Rmi Mehmet Pasa’nin tesvikiyle ayaklanan ikiyz kadar Cebeci
asker arasina bilahere Yenierilerle medrese talebeleri de katilmis ve tarihimize
“Edirne Vak’asi” diye geen isyn sonunda hal’edilen/tahttan indirilen Sultan
Ikinci Mustafa, bu vakadan sonrasında drt ay, sekiz gn yasayip 29 Aralik Cumartesi gn
vefat etmis, Yenicami’de babasi Drdnc Mehmed’in trbesine defnedilmistir. Osmanli
hnednindan kadin-erkek pek ok kimsenin medfun bulundugu bu trbe ziyarete aiktir.

Sultan Ikinci
Mustafa’dan sonrasında ana-baba bir kardesi nc Ahmed cls etmistir. 22 Agustos 1703
arsamba gn tahta ikan Sultan nc Ahmed’in saltanat yillari bizdeki
Baticilik hareketinin baslamasi ve dnya masonlugunun yurdumuza hull ynnden
mhimdir!.. Gzlerimizi Bati’ya evirdigimiz ve yalniz ordunun islhi le Rnesansi
gereklestiren Avrupa’nin teknigine ulasacagimizi hayal ettigimiz o devrede Kont d
Bonval adli bir sefhe “Avrupa usulnde bir humbaracilar kuvveti’ meydana getirmek
vazifesi verilmis ve sonralari “Humbaraci Ahmed Pasa” diye anilacak bu sefh,
Fransiz masonlarina bagli ilk locayi Galata’da aarak pek ok gayrimslim yanisira
bzi gaafil mslimleri de locaya kayda muvaffak olmustur ki, bunlar arasinda Ibrahim
Mteferrika ile bilhare Sadret (Basbakanlik) makamina kadar ykselebilen
Yirmisekiz-zde Mehmed Said Pasa da vardir!..

Yurdumuzda ilk
mason locasinin kurulmasina nclk eden Kont d Bonval (nam-i diger: Humbaraci Ahmed
Pasa) denilen sefhin iyzn ortaya koyarak bizlere dsman ser kuvvetlerin kimleri
kullanip Devlet-i Aliyye’nin basini yediklerini ibretle grelim!..

Humbaraci degil,
casus!..

Kont d
Bonval’a “ordunun islahi” (!) vazifesi verilmistir fakat, is bu uzman Trke
bilmemektedir!.. Yurdumuzda kaldigi onsekiz yila yakin süre zarfinda da dilimizi
grenmeye tesebbs etmemis, kendisine tevdi olunan “ordunun islhi” benzer biçimde ok
mhim ve mahrem bir ise aid raporlari Italyan dnmesi bir ktibe yazdirmis ve bu ktip
de, Fransiz elisine casusluk etttiginden Kont d Bonval’in zerine aldigi vazife ile
alkali btn tedbirler bizim elimize gemeden evvel Fransizlar tarafindan
grenilmistir!.. Bu vaka, imparatorlugumuzun knt devrinin öğrenek alinacak vukuati
arasinda pek mhimdir!.. Ordunun islhi benzer biçimde fevkalde bir vazifeyi yklenen ve
Mslman oldugunu iddia ile Humbaraci Ahmed Pasa diye anilan bu Fransiz, acaba dilimizi
gremek kabiliyetinden yoksun mu idi? Yoksa kasden mi grenmedi yada grendi de,
vazifesi icabi (!) grenmemis grnp devlet sirlarini Italyan dnmesi ktibi
vasitasiyla Fransilara ulastirdi?!..

Bizce bu
ihtimaller (uydurmacasi: Olasilik) iinde en kuvvetlisi cncsdr… Zira,
Humabarci Ahmed Pasa denilen sefh, yurdumuzda geirdigi onsekiz yila yikin süre
zarfinda Osmanli Imparatorlugu hizmetinde humbaracilik degil, dsman devletler emrinde
casusluk yapmis ve Osmanli’dan aldigi maas ve saire yanisira Fransa ile Ispanya’dan elde
ettigi tahsisati da “gevis getirmeden” yutmustur!..

Kont d Bonval
yada Bonval Kontu Klod Aleksandr diye anilan ve bir Fransiz asilzdesi oldugu sylenen
bu sefh, Petervaradin savasini mtekib Avusturya’dan kaip yurdumuza siginmis ve
Mslman olarak Ahmed adini almis, bilhare kendisine Rumeli Beylerbeyi pyesi
verilmis, valilik etmis, vezir olmus ve bylece o knt yillarinda gya orduyu
islha me’mur bir “Ahmed Pasa” treyivermistir!.. Nizameddin Nazif Bey’in
kaydettigine gre: “Dogustan ahlksiz ve tiynetsiz olan Humbaraci Ahmed Pasa,
ihtiyarladika zivanadan ikmis, isleri hafiften tutmus, vazifesini yan izmis ve
yabanci devletlere casuslukla zaman geirmege baslamis, gnn birinde yine Hiristiyan
olarak Fransa’ya kamak sevdasina tutulmussa da, mel’anetleri zamaninda farkedilip 1747
yilinin 23 Mart gecesi lvermistir.”

Ve Sonrasi…

Fransa’ya
gnderdigi gizli saklı mektuplarda Mslman oldugunu, fakat yasi ilerledigi iin snnet
olmadigini itiraf eden bu sefhin kabri Tnel’in Beyoglu civarindadir. Bekr olan ve
lmnde bir fazlaca servet birakan bu Humbaraci Pasa’nin btn mali mlk evld
edindigi Sleyman Aga adli Milanolu bir dnmeye kalmistir ki, Humbaraci’nin bu dnme
ile olan mnasebetini stunumuza geirmekten hy ederiz!!!

Bylesine bir
sefhin Fransiz masonlarina bagli olarak yurdumuzda atigi ilk mason locasini daha
sonraki yillarda Ingiliz, Italyan ve Polonyalilar hesabina kurulan diger mason localari
takip etmis, ayrıca Lord Rading adli Ingiliz elisinin korkun tahribati grlms
ve bizde masonluk Tanzimat hareketiyle byk mesafe kat’edip Ikinci Mesrutiyetle
hedefine ulasmistir!..

Humbaraci Ahmed
Pasa, Ibrahim Mteferrika ve Yirmizekiz-zde Mehmed Said Pasa benzer biçimde kimselerle baslayip,
Mustafa Rasid Pasa, Keeci-zde Fuad Pasa, Midhat Pasa, Namik Kemal, Sair Ziya Pasa, Ali
Suvi ve benzerleriyle devam eden masonluk, bilhare Ittihad ve Terakki basindakileri
hep iine almis ve Ittihatilardan arta kalanlarla Cumhuriyet devrine intikal etmistir.
1935 yilinda Mustafa Kemal Pasa tarafindan kapatilan mason localari, Ismet Inn’nn
Cumhurbaskanligi’nda yine ailmis ve gnmze kadar esitli yan kuruluslariyla
faaliyetini srdre gelmistir!..
Kaynak: Ulusal gazete, 11.02.2000
by Muhammed Faruk

WB01343_.gif (599 Byte)

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions