Namazlarımızda niçin İbrahim Aleyhisselama için yakarma ediyoruz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Kur’an-ı Kerim’de sık sık İbrahim Aleyhisselâmın kıssasına yer verildiği görülmektedir. Birçok ayette Allah Teâlâ Resûlullâh’a “İbrahim’in dinine doğal olarak ol” emri vermektedir. Aynı buyruk öteki Müslümanlara, Mekkeli müşriklere, Yahudilere ve Hristiyanlara da verilmiştir. Zira bu üç zümre de kendilerini İbrahim aleyhisselâma oran etmekte ve ona kıymet vermektedirler. Bu açıdan İbrahim Aleyhisselâm öteki nebîlerden farklıdır. O, “nebîlerin babası” olarak da bilinir. Resûlullâh’ın namazlarda ona yakarma etmesinin sebebi bu olabilir.

Ek olarak Kur’an’da İbrahim Aleyhisselâmın “(Rabbim!) Sonrakilerin beni güzel şekilde anmalarını sağla.” (Şuarâ, 26/84) şeklindeki duasına yer verilir. Namazlarımızda ona da salât ve bolluk dilenmesi bu duanın kabulü sayılabilir.

Bârik, “bereketlendir” anlamına gelir. Bolluk; çoğalma ve artma anlamına gelir. İbrahim Aleyhisselâma bolluk dilenmesi, maddi ve içsel olarak kendisinin ve mü’min zürriyetinin Allah’ın nimetlerinden bol miktarda faydalanmasını ve isminin kıyamete kadar kalımlı kılınmasını ve devamlı onun övülmesini, hayrının, iyiliğinin hatırlanmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz etmektir. Bir ayette şu şekilde buyurulmuştur:

“İnsanlar içinde İbrahim’e en yakın olanlar, ona tâbi olanlar, bu Nebî ve bu Nebî‘ye inanç edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.” (Âl-i İmrân, 3/68)

Ayette görüldüğü şeklinde İbrahim Aleyhisselâma en yakın olanlardan biri bizim Nebîmizdir. Dolayısıyla onun, namazlarda İbrahim Aleyhisselâma yakarma etmesinin ve bizlerden yakarma etmemizi istemesinin bir sebebi de bu yakınlık olabilir.

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Zamanı Süresince O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s. 164-165.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir