Nano hızla gelişen teknolojinin işlevi ve hedefi nedir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

 

Nanoteknolojisinin hedefi, insan eli bu işe karışmadan moleküllerin izn-i İlâhi ile düzenlenmelerini sağlamaktır

Kuantum teorisi, atomik olaylardaki enerjiyi açıklamaya yarayan bir fizik teorisidir.

Nanoteknoloji, maddeyi atom altı seviyede denetim etme bilimidir.

Nanoteknolojiden ilkin, bu yeni teknolojiye neden olan kuantum fiziğinden özetlemek gerekirse bahsedelim. Kuantum teorisi, atomik olaylardaki enerjiyi açıklamaya yarayan bir fizik teorisidir. Kuantum kelimesi yalnız başına kullanıldığında, bir sistemin değiştirebileceği enerjinin minik bir kısmı anlamına gelir. Meselâ foton, elektromanyetik ışınım kuantumudur. Kuantum teorisi enerjinin sürekli olmadığını ve seviyelere haiz bulunduğunu, bu seviyelerin minik kademeler halinde değişebileceğini matematik ifadelerle açıklar. Meselâ; bir atomda elektronların çekirdek çevresinde kendi yörüngelerindeki hareketleri, siyah cismin minik miktarlar halinde ısı yayması (Max Planck’ın siyah cismin radyasyonunu buluşu), fotonun elektromanyetik radyasyonu (Bohr teorisi), fotoelektrik vakası, atom spektrumu (tayfı) kuantum teorisi ile izah edilebilir. Kuantum teorisi üstüne meydana getirilen emekler şunlardır: Plank’ın ışınım teorisi, dalga ve parçacık teorisi, atom spektrumu (tayfı), dalga mekaniği, matris mekaniği, belirsizlik prensibidir.(“Kuantum Teorisi”, http://www.kuantadegisim.com/makaleler.html, 2010)

Nanoteknoloji, maddeyi atom altı seviyede denetim etme bilimidir. Nanoteknoloji aşırı minik yapısal maddelerin üretimi, araştırılması ve bunlardan yararlanmanın teknikleri üstünde çalışır. “Nano” sözcüğü Yunancadan alınmıştır ve “Cüce” anlamına da gelmektedir. Bir nanometre (nm), metrenin milyarda biri, bir milimetrenin de milyonda biri kadar bir uzunluktur ve bir insan saç telinin on binde biri kadar bir kalınlığa karşılık gelir. Bu uzunluk terimi atom ve moleküllerin içindeki en minik mesafeleri tanımlamak için kullanılır. Atom düzeyindeki malzemelerin amaca yönelik yapılandırılmalarında ve bu kadar minik boyuttaki hususi yapılardan yararlanma birçok alanda yeni imkânların doğmasına yol açmıştır. Bu alanlardan bazıları şunlardır: Enerji, Çevre Tekniği, Informasyon Teknolojileri Branşı, Tıp, Eczacılık vs. Atom düzeyinde kimya, biyoloji ve fizik içinde sınır yoktur. Her şey bir çapraz teknolojisinde birleştirilmiştir, doğrusu birçok dalda tüm sınırlar ortadan kalkacaktır. Nanoteknolojisi molekülleri elektrik akımı, mıknatıslık ve kimya ile manipüle ederek, bunların kendi kendilerine tertipli bir biçim almalarını sağlar. Burada tabiatın kendisi de bir örnek teşkil eder. Meselâ hücreler ve görevleri şeklinde. O halde Nanoteknolojisinin hedefi, insan eli bu işe karışmadan moleküllerin izn-i İlâhi ile düzenlenmelerini sağlamaktır.(“Nano Teknoloji nedir?”, http://nanoteknolojinedir.com/?page_id=6, (2009-2010)

Nanoteknoloji artık günlük hayatta kullanılmaya başlanmıştır. Karbon tüpleri çeşitli ameliyatlarda kullanılmaktadır. Nanoteknoloji ile kendini temizleyen pamuklu kumaşlar üretildi. Güneşi görmüş olduğu süre kendi kirini temizleyen, yıkamaya gereksinim bırakmayan kumaşların yanı sıra, kurşun geçirmeyen ve radyasyona karşı korumalı kumaşlar da yapılmış oldu. Bu teknoloji, nano malzemeler üretmeye adım atmıştır. Richard Feynman adlı fizikçi “Aşağıda daha oldukça yer var” diyerek görünen maddenin haricinde daha oldukça yerin bulunduğunu ve her şeyin madde olmadığını ve sorgulanmaya başlandığını belirtir.

Bu bilim alanı maddeyi, yerçekiminin tesirinin azaldığı, zayıf kuvvetlerin öneminin arttığı nano boyutta inceler. Makro dünyanın yanında mikro dünyanın da bulunduğunu, fakat değişik şartları bulunduğunu anlatır. Meselâ altın, makro dünyada başka maddelerle reaksiyona girmezken mikro âlemde, nano sistem içinde öteki maddelerle reaksiyona girebilmektedir. Bu da maddenin nano sistemde davranışının değiştiğini göstermektedir. Kumaşın suyu itmesi, güzel koku salması nano teknoloji ile sağlanabilmektedir.

Tüm bu gelişmeler klasik fiziği sarsan alan teorilerinin kuantum mekaniğinde ortaya çıktı. Kuantum elektrodinamiğinde belirsizlik ilkesi, anti-madde cisimciği, Planck sabiti, kara cisim ışınımı, dalga kuramı şeklinde atom altı fiziğin kavramları nano sistemle günlük pratiğe girmiş oldu. Klasik mekanik kâinata gore maddecilik maddeyi sorguladığında mekaniksel varoluşta esas madde idi. Klasik mekanik kâinatta maddenin sürekliliğini korumak için çaba sarfeden materyalizme gore madde varken yok olmaz, yokken var olmazdı. Bununla beraber öncesiz ve ebediydi. Bu tarz şeyleri korumak için çaba sarfeden klasik fizik fotoelektrik, siyah cisim ışınımlarını açıklayamadı. Bunun üstüne bilim adamları materyalizme temel olan klasik mekanik kâinatın açıklayıcı olmadığını görmüş oldu. Böylece 1920’li yıllarda maddenin ezeliyeti terimi sorgulanmaya başlandı.

Slm ve {dua} ile…
KuraniKerimde.com

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions