Iyi mi istersen öyleki yaşa, fakat bil ki bigün ne olursa olsun öleceksin anlamında bir hadis var mı?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

Iyi mi istersen öyleki yaşa, fakat bil ki, bigün ne olursa olsun öleceksin.
Kimi seversen sev fakat unutma ki, bigün ondan ayrılacaksın.
Dilediğin benzer biçimde davran, lâkin şu da daima hatırında olsun ki, her yaptığının karşılığını ne olursa olsun göreceksin.
Bu anlamda bir hadis var mı, var ise sağlık durumu nedir?

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Evet bu anlama gelen bir hadis rivayeti şöyledir:

Iyi mi istersen öyleki yaşa, fakat bil ki, bigün ne olursa olsun öleceksin.

Kimi seversen sev fakat unutma ki, bigün ondan ayrılacaksın.

Dilediğin benzer biçimde davran, lâkin şu da daima hatırında olsun ki, her yaptığının karşılığını ne olursa olsun göreceksin. (bk. Egemen, Müstedrek, 4/360; Taberânî, Mu’cemu’l-Evsad, 4/306; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 2/252)

Hakim, Müstedrek isminde eserinde bu sözü Hz. Cebrail’in sözü olarak nakleder:

Cebrail (as) Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama şu şekilde demiştir:

Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa! Sonunda öleceksin! Dilediğini sev, bigün ondan ayrılacaksın. İstediğini yap, sonunda ne olursa olsun karşılığını göreceksin. Şunu iyi bil ki müminin şerefi gece namaza kalkmaktır. İzzeti ise, insanlardan istememek (onlara karşı müstağni hareket etmek)tır. (Egemen, Müstedrek, 4/360)

Ilk olarak şunu ifade edelim ki, bu söz her ne kadar Peygamber Efendimize söylenmiş ise de onun zatında tüm insanlığa bilhassa de Müslümanlara açıklanmıştır.

Bu rivayetin sağlık durumuna ulaşınca:

adsense

Hakim bu rivayetin senediyle ilgili olarak, “Bu hadisin senedi sahih olmasına karşın Buhari ve Muslim onu eserlerine almamıştır.” Zehebi de bu hadisin sahih bulunduğunu beyan etmiştir. (bk. Egemen, Müstedrek, 4/360  no: 7921)

Heysemi, bu hadisin bir benzerini zikrettikten sonrasında şu şekilde demiştir:

Hadisi Taberani, Evsat isminde hadis kitabına almıştır. Senedde yer edinen Zafir bin Süleyman’ı Ahmed, İbnu Main ve Ebu Davud güvenilir saymış; İbnu Adiyy ve İbnu Hibban onun hakkında pek zararı dokunan olmayan bazı negatif ifadeler kullanmışlardır.” (bk. Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 2/252-253)

Hafız Munziri, Taberani’nin rivayet etmiş olduğu bu hadisin hasen bulunduğunu belirtmiştir. (bk. Munziri, et-Tergib ve’t Terhib, no: 929 ve 1223)

Ebu Davud et-Tayalisi ise, Müsned’inde Hadisi Cabir (ra) kanalıyla ve Hz. Cebrail’in değil de Rasulullah aleyhissalatü vesselamın sözü olarak rivayet etmiştir. İbn Kesir hadisin bu lafzını İnşikak suresinin tefsirinde ondan nakletmiştir. İbn Hacer, “İthaf’ul Hiyara” adlı eserinde Cabir’den gelen rivayetin senedinde geçen Hasen bin Ebi Cafer el-Cefri’den dolayı zayıf bulunduğunu, sadece Hakim’in rivayet etmiş olduğu hadisin buna tanık sayılacağını (dolayısıyla hadisin kuvvet kazanacağını) beyan etmiştir.  (İbn Hacer, İthaf’ul Hiyara, no: 7292)

Suyuti ise “el-Leali’l Mesnua” adlı eserinde hadisle ilgili İbn’ul Cevzi benzer biçimde uydurma diyenlerin de, Hakim benzer biçimde sahih diyenlerin de görüşlerini naklettikten sonrasında şu şekilde demiştir:

“Hadis ne uydurmadır ne de sahihtir. Tersine hadisin tabileri olduğundan dolayı hasen mertebesine yükselmektedir.”  (Suyuti, El-Leali’l Mesnua, 2/27-28)

Slm ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

Can247 tarafınca Çar, 05/06/2019 – 20:01 tarihinde gönderildi

adsense

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir