Nûr 33’e gore iffetli kalmak istemeyen cariyeler fuhşa zorlanabilir mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Ayetin doğru meali şöyledir:

“Eğer namuslu kalmak isterlerse kızlarınızı, şu yaşamın malını arzu ederek isyana ((İsyan diye çeviri edilen “el-biğâ البغاء ” kelimesi sözlükte, gerekenden fazlasını isteme anlamına gelir. Bu talep, daha iyisini yapmak için olursa güzel, doğru olmayanı yapmak için olursa fena olur. İsyan, doğru olmayanı yapmaktır. (Er- Rağıb el- İsfehâni, Müfredâtu elfâz’il-Kur’an, Safvan Adnan Davûdî’nin tahkikiyle, Dımaşk-Beyrut, 1412/1992, BĞY maddesi)
))
zorlamayın ((Nur 24/33. Buhârî bu ayeti, zorla kıyılan nikâhın geçersiz olacağına kanıt göstermektedir. Bkz. Buhârî, İkrah, 3.)) .”

Tefsirlerin ve meallerin tamamına yakını ise ayete şu şekilde anlam vermişlerdir:

“Eğer namuslu kalmak isterlerse cariyelerinizi, dünya yaşamının malını arzu ederek zinaya zorlamayın.”

Bunun için iki kelimenin anlamı değiştirilmiştir. Genç kızlar demek olan “feteyât فـتيات” a mecaz olarak cariye, doğrusu hanım köle, isyan demek olan “el-biğâ البغاء ” kelimesine de mecaz olarak zina anlamı verilmiştir.

Kelimeye mecaz anlamı vermek için lügat anlamının uygun düşmemesi gerekir. Burada ise lügat anlamının dışına çıkmak uygun düşmez. Şu sebeple o vakit, namuslu kalmak istemeyen cariyeye, zorla da olsa zina yaptırıp para kazanmanın helal olacağı benzer biçimde Kur’an’a ters bir anlam ortaya çıkar. Tefsir bilginleri, sebep oldukları bu duruma şaşırmış, kendi elleriyle yaptıkları bu şeyden adeta korkmuş, ayeti o yanlış yorumları içinde bırakıp uzaklaşmışlardır.

Daha şaşırtıcı olanı “el-biğâ البغاء ” kelimesinin zina anlamına geldiğini birçok Arapça sözlüğün yazmasıdır. İbn Manzûr’un bildirdiğine gore kelimeye bu anlamı veren İbn Hâleveyh ( ابن خالويه ) olmuştur. (İbn Manzûr, Lisan’ul-Arab, bğy maddesi) Bu şahsın Şiî-İsmailî olduğu ileri sürülmüştür (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1999, İbn Haleveyh maddesi)

Bununla ilgili görüntülü cevabımızı aşağıdaki linkten seyredebilirsiniz:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/nur-suresi-33-ayette-bize-anlatilmak-istenen-sey-nedir.html

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir