Peygamber Efendimiz düğün merasimlerine katılmış mıdır? İslam’a bakılırsa düğün merasimi iyi mi olmalıdır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Yeni bir yaşamın başlangıcı olan evliliğe, eğlence ve törenle sevinç ve luk içinde girmek, dünyanın her yanında yapıla gelen bir adettir.

İslam dini de yeni evlilerin bu mutluluğunu öteki Müslümanlarla paylaşmalarını tavsiye etmiş ve bunun için lüzumlu olan kaide ve kaideleri belirlemiştir. Bu mevzuda Rasulullah (s.a.v.) ve onun ashabının uygulamaları bizlere yol göstermektedir. Bununla ilgili delilleri Peygamber (s.a.v.)’in hadisleri vasıtasıyla şöyleki sıralayabiliriz:

“Nikâhı duyuru edin, onu mescidlerde kıyın ve üstüne def çalın,(1) (Nikâhta) haramla helali ayıran fark def ve sestir.”(2)

“Yetim kalan bir kız ensardan biriyle evlendirildi. Hz. Âişe (ra) de düğüne katılanlardandı. Gelini götürüp dönünce Rasulullah (s.a.v.) sordu:

“Ey Âişe! Gelinle beraber def çalıp şarkı söyleyecek bir cariye gönderdiniz mi?” Hz. Âişe ise:

“Cariye ne diyecek?” diye sorunca, Rasulullah (s.a.v.) şöyleki buyurdular:

“Ensar gazeli seven bir kavimdir. Onlara şöyleki deseydiniz: Size geldik, size geldik. Allah (c.c.) size de bizlere de yaşam versin. Kızıl altın olmasaydı, badiyenize konaklamazdı. Sarı buğday olmasaydı bakireleriniz semirmezdi.”(3)

Rubeyye binti Muavviz (r.a.) şöyleki konu alıyor:

“Ben evlendiğim süre, Rasulullah (s.a.v.) geldi ve yatağımın üstüne oturdu. Bu sırada cariyelerimiz def çalıp, Bedir günü şehit düşen atalarımız hakkında mersiyeler anlatmaya başladılar. İçlerinden birisi; ‘Aramızda yarın olacakları bilen Peygamber var.’manasında bir mısra okudu.(4) Bunun üstüne Hz. Peygamber (s.a.v.); ‘Bu şekilde deme! Söylemekte olduğun öteki şeyleri söyle.’ dedi.

İbn Ma’ce’nin rivayetinde şöyledir: “Hayır, bunu söylemeyiniz. Bu sebeple yarın olacakları bilen Allah (c.c.)’dır.”(5)

Yukarıdaki hadisler bizlere, def çalmanın ve bazı şarkıları söylemenin caiz bulunduğunu göstermektedir.

Peygamber (s.a.v.) yalnız düğünlerde değil, bazı bayram ve sportif gösterilerde de eğlenceye hoşgörme gösterdiği bilinmektedir.

Hz. Âişe (ra) konu alıyor:

“Bigün Rasulullah (s.a.v.) yanıma girdi. Yanımda iki de cariye vardı. Buas günü şarkısını söylüyorlardı. Rasulullah (s.a.v.) yatağa uzandı ve yüzünü diğer tarafa çevirdi. Ayrıca babam Ebu Bekir (r.a.) de yanımıza girdi ve beni azarlayarak: ‘Rasulullah (s.a.v.)’in yanında şeytan çalgısını mı çalıyorsunuz?’ dedi. Rasulullah (s.a.v.) ona dönerek: ‘Onları bırak.’ dedi.”

Başka bir rivayette de Peygamber (s.a.v.)’in şöyleki söylediği rivayet edilmiştir: “Ey Ebu Bekir! Her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. “(6)

Gene Hz. Âişe (r.a.) konu alıyor:

“Ben mescidde oynayan Habeşlileri seyrederken Rasulullah (s.a.v.) beni ridasıyla örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal, ben seyretmekten usanıncaya kadar devam etti. Benim benzer biçimde genç yaşlarında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz takdir edin.”(7)

Bu hadisler, şarkı söylemenin caiz bulunduğunu göstermektedir. Burada mühim nokta, şarkı sözlerinin insanı isyana, harama sevketmemesi ve sözlerin isyan ifadeleri olmamasıdır.

Netice olarak, Peygamber (s.a.v.), düğünlerde, bayramlarda ve bir ekip merasimlerde def çalındığını ve şarkı söylendiğini duymuş ve buna engel olmamıştır. Yukarıda zikrettiğimiz deliller, fuhşa, taşkınlığa, içkiye sebebiyet vermemek ve şarkının sözlerinde isyan, hanım, içki tasvirleri yada mümini kötüleyen ifadeler taşımaması şartıyla mübahtır. Fakat gerek şarkı ve gerekse müzik, dinleyicilerin cinsel arzularını tahrik ediyorsa yasaktır.

Dipnotlar:

1. Tirmizî, Nikâh 6.
2. Tirmizî, Nikâh 6; Nesâî, Nikâh 72.
3. İbn Ma’ce, Nikâh 21; A. ibn Hanbel, İV/78.
4. Tirmizî, Nikâh 6; İbn Ma’ce, Nikâh 21.
5. Buharî,. Tefsir-i Sûre-i Ra’d 1; İbn Ma’ce, Nikâh 21.
6. Buharî, îdeyn 3; îbn Ma’ce, Nikâh
7. Buharî, Salât 69, îydeyn 2, 3, 25, Cihad 81, Menâkıb 15, Fezâilu’l-Ashab 46, Nikâh 82, 114; Müslim, îydeyn 18; Nesâî, îydeyn 35.

(bk. Sadık AKKİRAZ, Evlilik ve Mahremiyetleri, s.132-136)

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Per, 05/04/2012 – 10:55 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir