Peygamberimizin velayeti nübüvvetinden üstündür, anlamında bir söz var mıdır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

– Şahı Nakşibend Hazretlerine atfedilen bu şekilde bir söz eğer var ise, bunu iyi mi anlamamız lazım?

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Hakim Tirmizî ve İbn Arabî benzer biçimde bazı mutasavvıflar, peygamberlerin haiz oldukları velâyet ve nübüvvet nurları hakkında şu şekilde bir değerlendirme yaparlar:

Nebilerin velâyeti, onların nübüvvetinden üstündür. Zira peygamberin haiz olduğu velâyet, onun Hakk’a dönük yüzü; nübüvvet ise halka dönük yüzüdür.

Ek olarak veli Tanrı’ın adı, velâyet ise O’nun sıfatıdır. Peygamberlik ise insanoğlunun sıfatıdır. Bazı kimseler buradan yola çıkarak Tanrı’ın velâyet sıfatının tezahürü olan veliliğin, peygamberlerin sıfatı olan nübüvvetten üstün bulunduğunu savunmuş ise de bu görüş fazla yandaş bulamamıştır. (bk. İmamı Rabbanî, Mektubat II, 22)

Velâyetin nübüvvete üstünlüğü bir tek peygamberlerin taşımış olduğu velâyetin; gene peygamberlerin haiz olduğu nübüvvetten üstün olması mevzusundadır. Yoksa “peygamber olmayanın peygamber olana üstünlüğü” anlamında değildir.

Ek olarak nebi güneşe, veli de aya benzetilirse, ayın güneşe dönmesi ölçüsünde aydınlanması misali veli de Hz. Nebi (asm)‘a ne kadar doğal olarak olursa, o nispette kemal bulmuş olmaktadır. (İsmaili Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ 241)

İmam Rabbanî, 95. Mektubunda bu mevzuyu detaylı şekilde ele alır ve bu görüşe katılmadığını söyler:

“Bazı sufiler velilik nübüvvetten daha üstündür demişlerdir. Zira onlar velâyette teveccühün Hakk’a, nübüvvette ise teveccühün insanlardan yana bulunduğunu görmüşlerdir. Hakk’a karşı olanın, insanlara karşı olanlardan daha üstün olacağı açıktır. Bazı sufiler de bu sözü çevirerek, ‘Bir Peygamberin velâyeti, kendi nübüvvetinden daha üstündür.’ demişlerdir. Bu fakîre gore, bu sözlerin hepsi, doğru olmaktan oldukca uzaktır.

“Peygamberler, tüm mahlukatın en üstünleridir. Nimetlerin en üstünü onlara verilmiştir. Velâyet, nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvet bir bütündür ve velâyeti içine alır. Bunun için nübüvvet, her velâyetten daha üstündür. İster peygamberin velâyeti olsun, ister velînin velâyeti olsun!

İmam Rabbanî’ye gore bu tür sözlerin yanlışlığı şuradadır ki, her ne kadar nebilerin teveccühü halka yönelik olsa da bu yöneliş sadece onların zahirleri iledir. Peygamberlerin batınları daima Hak ile beraberdir. Peygamberlerin halk ile birlikte olması onları irşad içindir, kendi nefsanî menfaatleri için değildir. (bk. Mektubat, 95. Mektup)

Slm ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

35421980 tarafınca Cu, 31/05/2013 – 02:39 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir