Şafi mezhebine gore, secde ve rükuda imama uymayanın (ilkin yada sonrasında hareket edenin) namazı olur mu?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Sual Detayı

Yanıt

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

İmamlığın sahih ve geçerli olması için, imama uyan kişinin namaz fiillerinde imama uyması ve onu takip etmesi şarttır. İmama uyan kişinin şu fiillerde imamı takip etmesi gerekir:

a) İmama uyan şahıs, iftitah tekbirini alırken imama uymalıdır. Bu tekbirin bir harfini bile imamdan ilkin yada onunla aynı anda söyleniş etse, namazı gerçekleşmez, kılınmış sayılmaz. İftitah tekbirini imamdan ilkin aldığından şüpheye düşen ve bu şüphesi namaz esnasında doğan kişinin namazı bozulur. Fakat bu kuşku namazın tamamlanmasından sonrasında meydana gelirse, namaz geçerli olur ve tekrardan kılınması da gerekmez.

b) İmama uyan şahıs, imamdan ilkin selâm vermemelidir. Aksi halde namazı bozulur, imamla aynı anda selâm verirse, mekruh olmakla beraber namazı sahih olur; imamdan ilkin selâm verdiğinden kuşku ederse namazı bozulur.

c) İmama uyan şahıs, namazın iki fiilî rüknünde imamı geçmemelidir. İmama uyan kişinin namazının sahih olması için fiilî rükünleri imamın ardı sıra yapması şarttır. Bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz (asm) şöyleki buyurmuştur:

“İmam, sadece kendisine uyulsun diye (imam) yapılmıştır.”(Buhârî, Salât, 18)

Muktedî (imama uyarak namaz kılmakta olan şahıs), fiilî yada sözlü rükünleri imamla eş zamanlı olarak yaparsa, bunun bir ziyanı yada günahı olmaz. Fakat cemaat sevabının elden kaçmasına yol açmış olduğu için mekruh olur. Sadece iftitah tekbiri bundan ayrı tutulmuş olup, imamın tekbiriyle eş zamanlı olarak alınması durumunda, iftitah tekbiri alınmamış sayılır.

Aynı şekilde herhangi bir mazereti olmaksızın muktedî, iki fiilî rüknü imamdan ilkin yada sonrasında yaparsa namazı bozulur. Meselâ imam hemen hemen kıyamda iken muktedî onu beklemeyip rükûa, peşinden secdeye varırsa namazı bozulur. Yada imam rükûa, peşinden secdeye varır da muktedî hâlâ kıyamda durursa namazı bozulur.(Zühaylî, el-Fıkhûl-islami, 2/1256; Şirbînî, Mugni’l-Muhtâc, 1/505)

İmamın kıraati düzgüsel olup müdrik olarak imama tâbi olan kişinin kıraati ağır ise ve bu yüzden imamdan geride kalırsa, rükû ve iki secdede imamdan geri kalması affedilir ve namazı da geçerli olur.

İmama uyan şahıs Fatiha okumayı unutur da imamın rükûa gitmesinden ilkin, okumadığını hatırlarsa, Fâtiha’yı okumak için imamdan geri durması ve bu geri durmanın da üç rükün kadar olması, namaza zarar vermez. Okumadığını imamın rükûa varmasından sonrasında hatırlarsa, okumak için kıyam haline geri dönmez, imamın selâm vermesinden sonrasında bir rek’at namaz kılarak onda Fâtiha’yı okur.

Muktedî, Fatiha okumak için, imamın Fatiha’dan sonrasında susmasını beklerken imam Fatiha’dan sonrasında susmaz ve muktedînin Fatiha okumasından ilkin rükûa varırsa, bu durumda muktedî mazur sayılır ve rükûda imama tâbi olması gerekmez. Aksine, Fâtiha’yı okuması gerekir. Bu yüzden rükû ve iki secdede, şu demek oluyor ki üç rükünde imamdan geri kalma hususunda affedilir ve bu geri kalmaşı namazın geçerliliğine zarar vermez.

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

Tanimsiz933 tarafınca Cu, 24/11/2006 – 13:29 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir