Şafii mezhebine nazaran gusül ve mai müstamel hakkında informasyon verir misiniz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Gusül alırken üzerinizden damlayan azca suyun kovadaki temiz suya karışması ile temiz su kirlenmiş olmaz. Bu su ile gusül almaya devam edebilirsiniz. Üzerinizden damlayan bu sulara müstamel su doğrusu kullanılmış su denir.

 

Şafiîlere nazaran müstamel su:

Hadesten dolayı taharetlerin farz olan kısımlarında, doğrusu azaların ilk yıkanışlarında kullanılan sudur. Şafiînin mezheb-i cedidinde ikinci ve üçüncü yıkama benzer biçimde taharetlerin nafile olan kısımlarında kullanılan suyun temiz olduğu görüşü en sahihtir.

Farz taharetten murat, çocuğun abdesti benzer biçimde şeklen dahi olan taharettir. Şu sebeple namazının sahih olması için abdest şarttır.

Ellerini yıkamak isterken avuçlama niyeti olmadan avuçlanmış azca su da müstameldir; dışarıda yıkamak için, kaptan elle su çıkarmak benzer biçimde. Avuçlamaya niyet ederse su, temizdir.

Başı yada mesti mesh etme yerine yıkarken kullanılan su, Müslüman eşine helâl olmak için yıkanan kâfir kadının kullandığı su, ölü yıkamada kullanılan su, Müslüman eşine helâl olmak için deli kadının yıkandığı su da müstameldir. Bu su vücuttan ayrıldıktan sonrasında müstamel olur.

Necasetin giderilmesinde kullanılan temiz müstamel suda (gusale) üç koşul aranır:

1. Su, necaset mahalline doğru akar durumda olmalıdır. Bu şekilde değilse esah olan görüşte su azca olduğu vakit necasetin değişmesiyle birlikte necis olur.

2. Kirli olan mahal temizlenmiş ve suyun vasıflarından da biri değişmemiş olarak su temiz kalmalıdır.

3. Elbisenin emeceği ve suya katacağı dış kir hesaplandıktan sonrasında suyun ağırlığı artmamalı. Su değişmiş olur yada ağırlığı artarsa necisin rengi, kokusu vb. eseri kalmak suretiyle mahal temiz olmamış ve bu eserin giderilmesi de zor değilse, bu necasetin aynının kaldığına delalet eder.

 

Şafii mezhebine nazaran müstamel suyun hükmü: 

 

Mezheb-i cedid’e nazaran temiz, fakat temizleyici değildir, abdest yada gusül için kullanılamaz, necaset de onunla giderilmez. Selef-i salihîn bundan kaçınmıyor, üstlerine damlayan müstamel sudan çekinmiyorlardı. Sahihayn’de (Buharı ve Müslim) “Resulullah (a.s.m)’ın ölüm döşeğindeki Cabir’i ziyaret etmiş olduğu ve abdest alıp, suyundan üstüne serptiği” kayıtlıdır. Ashap suları azca olmasına karşın, ikinci kez kullanmak suretiyle müstameli biriktirmiyorlar, teyemmüm ediyorlardı. Temiz suya damlayan müstamel su azca ise bağışlanır. Müstamel su, kulleteyne (iki kulleye) ulaşacak kadar biriktirilirse esah olan görüşte temiz olur. (Muğni’l-Muhtac, I, 20, 85; el-Mühezzeb, I, 5, 8.) (Bk. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans., c.1, s. 90)

 

Şafiilere nazaran, bir suyun temiz olması ve temiz kalması için, içinde minimum iki kulla/ ortalama iki yüz  altı (206) litrelik (İSAM İlmihal, 1/189), bazılarına nazaran, 270 litrelik(el-Fıkhu’l-İslamî, 1/122) su bulunmalıdır.

 

İmam Mâlik ile İmam Şafiînin bir görüşüne nazaran de kullanılmış su, hem temiz hem de temizleyicidir. Fakat yeniden kullanılması mekruhtur. (bk. es-Serahsî, Kitâbü’l-Mebsût, 1, 52-53; el-Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyî, I, 83; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, s. 49-50; Mehmed Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, s. 12).

Merhaba ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Sa, 16/06/2009 – 00:00 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir