Sandalyede namaz kılınır mı?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Namazı ayakta kılmaya güç yetiremeyenlerle ilgili olarak birkaç hadis bulunmaktadır:

İmrân b. Husayn şöyleki demiştir: Bende hemoroit (basur) hastalığı vardı. Peygamber sallallâhu aleyhi ve selleme bu durumdayken Ne Gibi namaz kılacağımı sormuş oldum. O da şöyleki yanıt verdi:

“Namazı ayakta kıl. Buna gücün yetmezse otu­rarak; buna da gücün yetmezse yan üstü yatarak kıl.”[1]

Bir de Taberânî ve Beyhakî’de geçen şöyleki bir hadis vardır: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret etti. Onu bir yastık üstünde namaz kılarken buldu. Yastığı kaldırıp attı. Bunun üstüne hasta, bir tahta buldu ve namazlarını bu tahta üstünde kılmaya başladı. Hz. Peygamber onu da kaldırıp attı ve şöyleki buyurdu:

‘Eğer yapabilirsen namazını yerde kıl. Bu şekilde de yapamazsan îmâ ile kıl; secdede rükû’dan birazcık daha çok eğilirsin.’[2]

Hadisten anlaşıldığına gore hasta olan şahıs yastığı yada tahtayı, üstüne secde etmek için kullanıyordu. Peygamberimiz buna gerek görmediği için kaldırıp atmış ve ima ile kılmasını tavsiye etmiştir.

Namazlarını sandalyede kılanlar, yerde oturamadıkları için bunu yapmaktadırlar. Bunun bir sakıncası yoktur. Fakat sandalyede kılmaktansa yere oturarak kılmak daha uygun olur.

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Zamanı Süresince O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 148-149.

[1] Buhârî, Taksîru’s-Salât, 19, Ebû Dâvûd, Salât, 174.

[2] Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali el-Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Dâru’l-Marife, Beyrut, 1992, c: 2, s: 306. Mevzuyla ilgili öteki hadisler için bkz.: Ali b. Ebî Bekr el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988, c: 2, s: 148-150.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir