Şevval ayında tutulması gerektiği söylenen orucun hükmü nedir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Şevval ayında tutulması tavsiye edilen altı gün oruç hakkında hadis kitaplarında şu hadisler yer verilmiştir:

“Her kim Ramazan orucunu meblağ da sonrasında ona Şevval’den altı günü eklerse tüm yıl oruç tutmuş şeklinde olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 (1164)  

“Kim Ramazan orucunu meblağ ona Şevval’den altı gün daha eklerse tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibidir.” (Tirmizi, Sıyam, 53)  

“Bir kimse ramazanı oruçlu geçirir, sonrasında peşinden Şevvalden de altı gün tutarsa, tüm yıl oruç tutmuş şeklinde olur.” (Ebu Davud, Savm, 58)  

“Kim Ramazan (orucunu meblağ ve) bayramdan sonrasında altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Kim iyilik işlerse, ona o iyiliğin on misli verilir.” (İbn Mace, Sıyâm, 33)


Hadislerle İlgili Izahat:

İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel, Davud-u Zahirî ve daha bir grup âlim, Şevval ayındaki altı gün orucun müstehab olduğu görüşündedirler.

İmam Ebû Hanife, İmam Malik ve Ebû Yusuf ise Şevval ayında altı gün oruç tutmanın mekruh olduğu görüşündedirler. İmam Malik’in Muvatta‘daki beyanına gore, bu orucu mekruh saymasına sebep, kendisinden evvel bu orucu tutan asla kimse olmadığı için bu orucun bid’at oluşudur. İmam Malik ek olarak bilgisiz insanların bu orucu da Ramazandan kabul etme­lerinden korktuğunu söyler.

adsense

İmam Malik’in açıklaması şöyledir:

“Ramazan bayramından sonrasında altı gün oruç tutan hiçbir âlim ve fakih görmedim. Seleften hiçbirinden de bu mevzuda bir rivayet bana gelmedi. Sadece âlimler, bazı cahillerin bu altı günü Ramazana dâhil etmelerinden ve bir bid’at uydurma­larından korkarak bunu mekruh bulmuşlardır. Eğer âlimler bu mevzuda ruhsat vermiş olsalardı, onların da bayramdan sonrasında altı gün oruç tuttuklarını görürlerdi.” (Muvatta, Oruç bahsinin son bölümünde yer edinen izahat)

Bazı Hanefî ve Malikî kitaplarında ise, Şevval ayında altı gün oruç tutmanın mendup olduğu söylenir. Örnek olarak Nuru’l-Îzâh ve Şerh-i Merâkı’l-Felâh‘ta mendup oruçlar sayılırken, Şevval ayında altı gün oruç da zikredilir. Merâku’l-Felâh‘ın haşiyesinde Tahtavî, Bahr’de “Şevval ayında altı gün oruç tutmak, İmam Ebu Hanife’ye gore ister peşi peşine, ister ayrı ayrı olsun mekruhtur. Sadece sonraki âlimler bunda bir sakınca görmemişlerdir” denildiğini nakleder.

İbn Abidin de sonrasında gelen Hanefi âlimlerinin bu altı günün orucunda bir sakınca görmediklerini söyler.

Yukarıdaki izahtan anlaşıldığı suretiyle, İslam ulemasının çoğuna gore Şevval ayında altı gün oruç tutmak menduptur. Bu orucun peşi peşine yada fasılalarla olması içinde fark yoktur. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1989, c: 9, s: 348-349.)

adsense

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir