Şeytanın, “Firavunların piramitleri muhteşem bir halde yaptıkları şeklinde, Hz. Peygamber de muhteşem bir kabiliyete haiz olarak -haşa- Kur’an-ı Kerim’i kendisi yazdı.” vesvesesine karşı iyi mi yanıt verebiliriz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Sizin de ifade ettiğiniz şeklinde, bu bir vesvesedir. Vesveselerin kanıt getirerek giderilmeleri de oldukça zor olsa gerek. Şu sebeple, şeytan getirilen her delile bir iz bıraksın diye balçık atar.

Bu şeklinde vesveselerden kurtulmanın yolu, bunların hiçbir zararlarının olmadığını bilmek ve onlarla uğraşmamaktır. Bediüzzaman Hazretleri vesveseleri arılara benzetir. Arılarla uğraştıkça başınıza üşüşürler; uğraşmadığınız vakit kendiliğinden dağılıp giderler. Bu mevzuda Bediüzzaman Hazretlerinin “Hikmetu’l-İsitaze” (bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz İkinci Makam) adlı eseri fazlaca mükemmel bir reçetedir.

Bununla birlikte, Kur’an’ın  bir beşer tarafınca uydurulması imkânsızdır. Okuma yazması olmayan bir insan olarak Hz. Muhammed (asv)’in bu şekilde bir eseri ortaya koyması, bu kitabın kendisine ilişik olmadığını söylemesi, bu davasında pek fazlaca mucizeler göstererek ve insanları onun bir tek suresine benzer bir nazire halletmeye çağrı etmesi ve bunu yapamayacaklarını duyuru ederek dünyaya meydan okuması, gelecekten haber veren bilgiler içermesi ve verdiği haberlerin aynen çıkması,  Kur’an’ın Tanrı’ın kelamı bulunduğunu gündüz şeklinde göstermektedir. Bu söylediklerimiz binlerce kitapta yazılmış ve on beş asırdan beri insanların yıldızları olan alimler tarafınca kabul edilmiştir.

Ehramların yapılması benzeri olmayan değildir. Çin seddi şeklinde bazı mükemmel yapılar da Ehramlardan aşağı düşmezler. Kaldı ki, Kur’an’daki bilgiler akılla izah edilecek türden değildir.

Kur’an’da Tanrı’ın sonsuz ilminin yansımaları vardır:

– Evrenin ilk kozmik çorbasının iyi mi oluştuğuna, ilk cevherin bir patlama (Big Bang) şeklinde meydana geldiğine (Enbiya, 21/30),
– Kâinat sarayının ilk harcının tutsak maddesi olduğuna (Hud, 11/7),
– Göklerin ilkin bulutumsu bir halde (nebülözler halinde) olduğuna (Fussilet, 41/11),
– Yerküresinin yuvarlak olup (Naziat,79/39)
– Güneşin çevresinde döndüğüne (Yasin,36/38),
– Yer çekimi kanununa (Mürselat, 77/25),
– Evrenin iki astronomik, dört jeolojik devrede yaratıldığına (Fussilet, 41/10-12),
– Her canlının sudan yaratıldığına (Enbiya, 21/30),
– Her şeyin çift yaratıldığına (Yasin, 36/26),
– Tek tek sayarak, insanların anne rahminde geçirdiği safhalarına (Müminun, 23/12-14)
işaret eden ayetler, kâinatın sırlarına dair Kur’anî ifadelerden bazılarıdır…

Son olarak yine şunu belirtelim ki, bu vesveselerin size hiçbir ziyanı yoktur. Bunlar sizin kalbinizden çıkmıyor. Şu sebeple kalbiniz bu düşüncelerden rahatsızdır. Demek ki, bunlar kalbinize ilişik değildir; şeytanın düşünceleridir.

Bu şeklinde vesveselerin bir hikmeti, insanları tembellikten kurtarmak, içinden mücadeleye imkân vermek, yeni detayları öğrenmeye sevk etmek, gafletten uyandırmak, daha dikkatli olmasını sağlamak şeklinde hususlardır.

O halde her şeyden ilkin, kaynağını verdiğimiz vesvese konusunu ne olursa olsun okumakla birlikte, bu asırda şeytanları dahi susturan tahkikî inanç bilgilerini öğrenmeye çalışmak gerekir.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Kur’an mucizleriyle ilgili delilleri yetersiz buluyorum. Örneğin gökyüzünde yıldızlarla, Allah ve Muhammed yazan bir delil olsaydı ya? O zaman herkes inanırdı?

Kur’an’ın mucizelik yönleri kırk tanedir, deniliyor; bunu nasıl anlamalıyız?

Bazı ayetlerde müşriklerin Hz. Muhammed (asv)’in şair olduğunu iddia ettikleri belirtiliyor? Kur’an’ın Arapça okunuşunda şiirsel bir yapı var mıdır? Kur’an’ın dili ve üslûbu hakkında belirtilen özellikler nelerdir?

Kur’an-ı Kerim´in belagat alimlerinin de kabul ettiği üstün edebiyatından, eşsiz sözlü anlatım sanatından, taklit edilemeyen üslubundan detaylı bir şekilde bahseder misiniz?

Kur’an insanların konuşmaları benziyor. Eğer Allah’ın sözü olsa O’na yakışır tarzda her yönüyle mükemmel olurdu. Allah’ın eserleri nasıl insanların eserlerine benzemiyorsa, O’nun sözleri de insanların sözlerine benzememeli ..?

Kur’ân madem insanları iyiliğe ve güzelliğe teşvik ediyor, kötülükten sakındırıyor. Öyleyse bunu dindar bir zat kendi eliyle yazıp sonra da insanlar üzerindeki etkisini arttırmak için “Bunu Allah gönderdi” demiş olamaz mı?

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Sa, 15/02/2011 – 00:00 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir