Sigara içmenin hükmü nedir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

İslam dini bedene, akla, mala, topluma ve dine zararı dokunan olan her şeyi yasaklar. Sigarada bu özelliklerin tamamı bulunmuş olduğu için, sigara içmenin caiz olmadığını düşünmekteyiz.

1. Ilk olarak sigara bedene zararlıdır. Gövde, Allah’ın insana emanetidir. Onu en iyi şekilde muhafaza edip sahibine istediği şekilde teslim etmek gerekir. Örneğin, bir kişinin, kendimin diye elini, ayağını vs. bedeninden herhangi bir organını kesmesi caiz olmadığı benzer biçimde, sigara içmek suretiyle kendisine zarar vermesi de caiz değildir. Sigaranın bedene kati olarak zararı dokunan olduğu artık tıp uzmanları tarafınca kanıtlanmış ve tüm insanlığa duyuru edilmiştir. Hatta dünyada kanser hastalığının %90’ının sigara yüzünden olduğu bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır.

2. Sigara mala zararlıdır. Şundan dolayı içilecek sigaranın belli bir meblağ karşılığında satın alınması gerekir. Sigara için harcanan para zararı dokunan bir şey için tüketilmiş olmaktadır. Bu, her insanın bilmiş olduğu bir gerçektir. Üstelik sigara için para harcayan şahıs bu parayı ailesinin yeme, içme benzer biçimde harcamalarına harcanacak olan maldan harcamaktadır. Bir öteki husus ise her gün sigara için meydana getirilen harcama biriktirilecek olursa daha ileride onunla büyük seviyede hayırlı işler yapmak mümkündür. Örneğin, bu şekilde biriktirilecek olursa birkaç yıl sonrasında bir hac yolculuğu değerinde bir mal hasıl olur.

Örneğin sigara için günde 10 lira harcayan bir kişiyi düşünelim. Bu kişinin aylık harcaması (30×10) 300 lira, senelik harcaması ise (12×300) 3.600 lira olur. Her gün sigaraya ayrılan para bir tek iki yıl biriktirilecek olursa bu 7.200 lira benzer biçimde bir birikim anlamına gelir ki bu para ile bir şahıs hacca gidebilir. Bir tek bir sigara parası ile koskoca bir hac ibadeti!

3. Sigara topluma zararlıdır. Sigaranın dumanı atmosferi kirletme özelliğine haiz olduğundan onu içen şahıs en başta eşi ve evlatları olmak suretiyle çevresinde bulunanlara, içinde yaşamış olduğu topluma ve nihayet tüm dünyaya zarar vermektedir. Doktorların tespitlerine nazaran, sigara içen bir şahıs ile bir evde 4 saat kalan sigara içmeyen bir şahıs, 10 tane sigara içmiş benzer biçimde zehirlenebilmektedir.

Su ve hava, yaşam için oldukca mühim maddelerdir. Suyu kirletmek yasak olduğu benzer biçimde havayı kirletmek de yasaktır.

Sigara içmenin caiz olmayacağına dair kanıt olarak şu ayet ve hadisler zikredilebilir:

1. “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın! Güzel davranın. Allah güzel davrananları sever.” (Bakara, 2/195)

2. “Yakınlarına, yoksullara ve yolda kalanlara hakkını ver; fakat saçıp savurma. Saçıp savuranlar şeytanların yoldaşlarıdır. Şeytan, Rabbine karşı oldukca nankördür.” (İsrâ, 17/26-27)

Sigara içmenin malı saçıp savurma ve israf kapsamında olduğu herkesçe malumdur.

Sünnetten de şunları zikredebiliriz:

1. Nebîmiz şu şekilde buyurmuştur: “İslam’da ne zarara uğramak vardır ne de zarara uğratmak.” (İbn Mâce, Ahkâm, 17)

Sigara içen kişinin kendisi başta olmak suretiyle çevresinde bulunanlara zararı dokunan olduğu aşikardır.

2. Gene Nebîmiz şu şekilde buyurmuştur: “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa çevresine eziyet vermesin.” (Buhârî, Rikâk, 23, Nikâh, 80, Edeb, 31, 85; İbn Mâce, Edeb, 4; Ahmed b. Hanbel, 2/267)

Sigara içen kişinin sigara dumanı ile eşine, çocuklarına ve çevresinde bulunanlara, namaz kılarken yanında duran cemaate eziyet vereceği açıktır.

3. “Kul, kıyamet gününde dört şeyden; şu demek oluyor ki ömrünü neye harcadığından, ilmini ne işte kullandığından, malını nereye harcadığından ve bedenini ne ile yıprattığından hesap vermeden onun iki ayağı yerinden kıpırdamaz.” (Tirmizî, Kıyâmet, 1)

Bu informasyon ve delillerden sonrasında sigara içmenin caiz olmadığını söylemek {hiç de} zor değildir.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir