Sohbete başlamadan bir yakarma yapıyorlar, o duayı bulamadım, Arapçasıyla beraber yazar mısınız?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Yanıt

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Bu mevzuda belli bir duanın okunmaıs koşul değilidr. Kur’an ayetlerinde ve hadis-i şerifklerde geçen dualardan biri yada bir kaçı okunabilir.

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şu şekilde buyurmuşlardır:

“Meşru’ işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (1)

“Cenâb-ı Hakk’ın ni’metlerine hamd ü senâ, insanı ni’metin zevalinden emîn kılar.” (2)

“Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” (3)

“Cenâb-ı Hakk’ı senâ için elhamdülillah demek, yahud Allah’a hamd etmek zikirlerin efdalidir.” (4)

“Cenâb-ı Hakk’a en fazlaca şükür edeniniz, insanlara teşekkürde kusur etmeyeninizdir.” (5)

“Allah’a hamd ile başlanmayan her bir söz kesiktir. “ (6)

“Sözlerin Allah’a en sevimlisi, kulun: Subhanallahi ve bi hamdihi.’ demesidir.” (7)

“Hiçbir tarafı müstesnâ olmamak suretiyle tüm dünyâ ümmetten sâdece bir adama verilse ve sonrasında bu kimse “Elhamdülillah” dese, muhakkak ki bu “Elhamdülillah” tüm hepsinden daha kıymetli, daha efdal olurdu.” (8)

“(Kim) her gün bir def’a,

derse, cennetteki makamını görmedikçe ölmez, yahud ona gösterilmedikçe ölmez.” (9)

(Meali: Kim Hamd ederim Allah’a ki, her şey O’nun azameti önünde ufak kalmıştır. Hamdederim Allah’a ki, her şey O’nun izzeti karşısında zelîldir. Hamd ederim Allah’a ki her şey O’nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah’a ki, her şey O’nun kudretine teslîm olmuştur.)

derse ve bunu sadece Allah’ın indindekini taleb ederek söylerse, Allah ona milyon hasene yazar, derecesini bin kat yüceltir, kıyamet gününe kadar ona istiğfar etmeleri için yetmiş bin melek vazifelendirir.” (10)

“Ibrâhîm -aleyhisselâm- Rabbıne suâl edip: Ey Rabbim, sana hamdedenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ cevaben buyurdu ki: Hamd, şükrün anahtarıdır, şükür onunla birlikte Rabbü’l-âlemînin Arşına yükselir.” İbrâhîm yine suâl edip: Ey Rabbim! Seni tesbîh edenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben: “Tesbîhin aslının ne demek bulunduğunu âlemlerin Rabbi Allah bilir.” (11)

Dipnotlar:

(1) İbn Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 18.
(2) Râmûzü’l-ehâdis.
(3) a.g.e.
(4) İbn Mâce, Edeb, 55.
(5) Ebû Dâvud, Edeb, II; Tirmizî, Birr, 35; İbn Hanbel,
(6) Ebû Dâvud Edeb, 18.
(7) Buharî, Tevhîd, 58; Müslim, Salât, 220; Ebû Dâvud, Edeb, 101, Tirmizî, Mevakît 79.
(8) Râmûzü’l-ehâdis.
(9) el-Câmiu’s-Sağir.
(10) a.g.e.
(11) a.g.e.

Slm ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

can.ogan tarafınca Ct, 16/12/2006 – 00:10 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir