Sohbete başlamadan bir yakarma yapıyorlar, o duayı bulamadım, Arapçasıyla beraber yazar mısınız?


Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Bu mevzuda belli bir duanın okunmaıs koşul değilidr. Kur’an ayetlerinde ve hadis-i şerifklerde geçen dualardan biri yada bir kaçı okunabilir.

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şu şekilde buyurmuşlardır:

“Meşru’ işlere Tanrı’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (1)

“Cenâb-ı Hakk’ın ni’metlerine hamd ü senâ, insanı ni’metin zevalinden emîn kılar.” (2)

“Tanrı’a hamdetmek şükrün başıdır. Tanrı’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” (3)

“Cenâb-ı Hakk’ı senâ için elhamdülillah demek, yahud Tanrı’a hamd etmek zikirlerin efdalidir.” (4)

“Cenâb-ı Hakk’a en fazlaca şükür edeniniz, insanlara teşekkürde kusur etmeyeninizdir.” (5)

“Tanrı’a hamd ile başlanmayan her bir söz kesiktir. “ (6)

“Sözlerin Tanrı’a en sevimlisi, kulun: Subhanallahi ve bi hamdihi.’ demesidir.” (7)

adsense

“Hiçbir tarafı müstesnâ olmamak suretiyle tüm dünyâ ümmetten sâdece bir adama verilse ve sonrasında bu kimse “Elhamdülillah” dese, muhakkak ki bu “Elhamdülillah” tüm hepsinden daha kıymetli, daha efdal olurdu.” (8)

“(Kim) her gün bir def’a,

Sohbete başlamadan bir yakarma yapıyorlar, o duayı bulamadım, Arapçasıyla beraber yazar mısınız? 71 1

derse, cennetteki makamını görmedikçe ölmez, yahud ona gösterilmedikçe ölmez.” (9)

Sohbete başlamadan bir yakarma yapıyorlar, o duayı bulamadım, Arapçasıyla beraber yazar mısınız? 71 2

(Meali: Kim Hamd ederim Tanrı’a ki, her şey O’nun azameti önünde ufak kalmıştır. Hamdederim Tanrı’a ki, her şey O’nun izzeti karşısında zelîldir. Hamd ederim Tanrı’a ki her şey O’nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Tanrı’a ki, her şey O’nun kudretine teslîm olmuştur.)

derse ve bunu sadece Tanrı’ın indindekini taleb ederek söylerse, Tanrı ona milyon hasene yazar, derecesini bin kat yüceltir, kıyamet gününe kadar ona istiğfar etmeleri için yetmiş bin melek vazifelendirir.” (10)

“Ibrâhîm -aleyhisselâm- Rabbıne suâl edip: Ey Rabbim, sana hamdedenin mükâfatı nedir? Tanrı Teâlâ cevaben buyurdu ki: Hamd, şükrün anahtarıdır, şükür onunla birlikte Rabbü’l-âlemînin Arşına yükselir.” İbrâhîm yine suâl edip: Ey Rabbim! Seni tesbîh edenin mükâfatı nedir? Tanrı Teâlâ Cevaben: “Tesbîhin aslının ne demek bulunduğunu âlemlerin Rabbi Tanrı bilir.” (11)

Dipnotlar:

(1) İbn Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 18.
(2) Râmûzü’l-ehâdis.
(3) a.g.e.
(4) İbn Mâce, Edeb, 55.
(5) Ebû Dâvud, Edeb, II; Tirmizî, Birr, 35; İbn Hanbel,
(6) Ebû Dâvud Edeb, 18.
(7) Buharî, Tevhîd, 58; Müslim, Salât, 220; Ebû Dâvud, Edeb, 101, Tirmizî, Mevakît 79.
(8) Râmûzü’l-ehâdis.
(9) el-Câmiu’s-Sağir.
(10) a.g.e.
(11) a.g.e.

Slm ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

can.ogan tarafınca Ct, 16/12/2006 – 00:10 tarihinde gönderildi

adsense

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbete başlamadan bir yakarma yapıyorlar, o duayı bulamadım, Arapçasıyla beraber yazar mısınız?

Ne OLuşturmak Istiyorsunuz
Standart Soru
Kişilik testi gibi sorular hazırlayabilirsiniz.
Resimli Soru
Bilgi testi. Sorularla bilgi ölçümü yapın.
Anket
Etkili ve görsel anketler hazırlayabilirsiniz.
Makale
Başka sitelerden verileri kolayca entegre ederek listeler hazırlayabilirsiniz
Liste
Etkileyici Yazılar Oluşturabilirsiniz
Oylama Listesi
Kullanıcılar oluşturduğunuz içerikleri puanlayarak en iyi içeriği öne çıkarabilirsiniz.
Caps
Caps Resminizi seçip yükleyin
Görüntü
Resim veya Hareketli Resim
Gif
Hareketli Resimlerle etkileyici listeler oluşturabilirsiniz.