Üç aylar duası diye bir yakarış var mıdır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Duanın anlamı şöyledir:

“Allah’ım! Recep ve Şa’ban aylarını bizlere kutsal kıl ve bizleri Ramazan’a ulaştır.”

Recep ayı geldiği süre edilmesi gerektiği söylenen bu yakarış Ahmed b. Hanbel’in Müsned adlı kitabında oğlu Abdullah’ın ziyadesi olarak yer verilmiştir (Ahmed b. Hanbel, 1/259).

Sahih değil, zayıf bir hadistir. Hadisin senedinde yer edinen Zâide b. Ebi’r-Rukâd adlı kişinin İmam Buhari tarafınca “munkeru’l-hadîs”* olduğu ve bu ravinin bir ekip hadisçiler tarafınca “tanınmadığı” belirtilmiştir. (el-Heysemî, Mecmeau’z-Zevâid, c: 2, s: 165 (Bâb fi’l-Cumua ve fadlihâ).

İbn Hacer de Tebyînu’l-Aceb bi mâ Verade fî Fadli Receb adlı kitabında, hadis alimi Nesâî’nin Zâide b. Ebi’r-Rukâd hakkında “o kimdir, bilmiyorum” söylediğini ve onu münkeru’l-hadîs kabul ettiğini, İbn Hibbân’ın da “onun haberiyle kanıt getirilmez” söylediğini nakletmiştir.

* Münker hadis: Zayıf bir ravinin tek başına rivayet etmiş olduğu hadis. Münkeru’l-hadis: Bu tür hadisleri rivayet eden ravi.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir