Ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir hadisi sahih mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Hadis diye malum bu söz, halk içinde oldukça meşhurdur. Fakat Demîrî, Zerkeşî ve İbn Hacer el-Askalânî benzer biçimde ileri gelen hadis âlimleri bu sözün mesnetsiz bulunduğunu söylemişler, Suyûtî ve Zerkeşî de mesnetsiz bulunduğunu onaylamışlardır. Bazı âlimler de bu sözün hiçbir saygın kitapta bulunmadığını belirtmişlerdir. (Bkz: Muhammed Abdurrahman es-Sehâvî, el-Makâsıdu’l-Hasene, Thk: Muhammed Osman el-Huşt, 4. Baskı, Beyrut, 2002, s: 340; hadis no: 702; Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa (el-Mevdûatu’l-Kübrâ), Thk: Muhammed Lütfi es-Sabbâğ, 2. Baskı, Beyrut, 1986, s: 247; hadis no: 298; Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkâni, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ahâdîsi’l-Mevdûa, Thk. Abdurrahman el-Muallimî, 2. Baskı., Beyrut, 1392 h., s. 286; hadis no: 897.)

Gene hadis ulemasından Hâfız el-Irâkî de bu sözün mesnetsiz bulunduğunu ve herhangi bir isnadının bulunmadığını söylemiştir. (Bkz: Abdurrauf el-Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2. Baskı, Beyrut, 1972, c. 4 s. 384)

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir