Vahiy ile esin içinde fark var mıdır? Her insana vahiy gelebilir mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Vahiy ile esin aynı anlamda kullanılır. Kendisine vahyedilen her insanın nebî olması gerekmez. Allah Teâlâ bal arısına da vahyettiğini anlatmaktadır.

“Rabbin bal arısına şu şekilde bildirdi: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin.

Sonrasında tüm ürünlerden ye ve Rabbinin sana gösterdiği yollara koyul.’ Arıların içinden değişik renklerde bir sıvı çıkar ki bu sıvıda insanoğlu için şifa bulunur. İşte bunda düşünen bir topluluk için kati bir belge (ayet) vardır.” (Nahl, 16/68-69)

Allah Teâlâ şeytanların da dostlarına vahiyde bulunduklarını, kısaca içlerine bir şeyler fısıldadıklarını bildirmektedir. (Bkz: En’âm, 6/112, 121)

Allah’ın Elçilerine vahyin gelişi, onların gelen vahiyden kuşku etmelerine imkân vermeyen bir yöntemle olur. İlgili âyetler şöyledir:

“Tüm gizli saklı detayları (gaybı) bilen O’dur. O, gaybını hiç kimseye açmaz;

Uygun bulmuş olduğu bir elçi olursa başka. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker.

O elçi bilsin ki Rabbi tarafınca gönderilenleri, melekler ona tam olarak ulaştırmış, o da onlarda olanın hepsini almış ve her şeyi tek tek kav­ramıştır.” (Cin, 72/26-28)

Bazı tefsirlerde En’âm sûresinin inişi ile ilgili olarak Enes b. Malik’ten gelen şu şekilde bir rivayetten söz edilir:

“Allah’ın Elçisi şu şekilde dedi: Kur’ân’dan En’âm sûresinin haricinde bir sûre bana toptan in­medi. Şeytanlar bu sûre için toplandıkları kadar hiçbir sûre için toplanmamışlardı. Bu sûre bana, Cebrail ile beraber elli bin melekle gön­derildi. Bunu kuşat­mışlar, bir düğün debdebesiyle getirdiler.” (Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur’an Dili, İst. 1936, c: 2, s. 1861-1862)

Elçinin, ken­dine gelenin me­lek olduğuna ve söylediği söze şeytan vesvesesi karış­madı­ğına güvenmesi gerekir. Cenab-ı Hakk’ın va­hiy esna­sında elçisinin etrafına melekler dizmesi bundandır.

Bir de Allah’ın insanlarla hitabı meselesi vardır. Allah’ın insanla hitabı kalbine gelen ilhamla olabilir. Ya da ona bazı şeyleri rüyada izah edebilir. Sadece bunlar, yalnızca o kişiyi ilgilendiren şeylerdir. Bunlara pek itimat de olmaz. İnsan, şeytan vesvesesini esin sayabilir. Şeytani rüyayı, Rahmânî rüya sayabilir. Bizim güvenilir olabileceğimiz tek yol, nebîlere gelen vahiylerdir. Onların dışındakiler esasen vazife doğurmazlar.

Bu mevzu, Kur’ân Işığında Tarikatçılığa Bakış adlı kitabımızda delilleriyle açıklanmıştır. Oraya bakabilirsiniz.

www.suleymaniyevakfi.org/e-kitaplar/tarikatciliga-bakis.pdf

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir