Vakit teriminin çöküşünü ve eşyanın hakikatini anlamanın yolunu açıklar mısınız?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Yukarıda anlatılan çift-yarık (double-slit) deneyi, atom altı kuantum dünyasında mekân teriminin çöktüğünü göstermektedir. Kuantum mekaniğinin öteki bir meşhur deneyi de vakit teriminin çöktüğünü gösteren dolanıklık (entanglement) deneyidir. Aynı anda üretilen atom altı parçacıklar, birbirlerinden ne mesafede ayrılırlarsa ayrılsınlar, sürekli kontakt halindedirler. Buna kuantum mekaniğinde dolanıklık denir. Örnek olarak, birbirinden ışık yılları mesafesinde ayrılmış olsa bile dolanıklık halindeki iki elektrondan birine meydana getirilen bir etkiye onun ikizi anında tepki göstermektedir. Doğrusu vakit adeta durmakta ve zamansız bir kontakt olmaktadır. Einstein ışık hızının aşılmasının imkânsız olduğu nedeni öne sürülerek (ki atom üstü kesif varlıklar için doğrudur) dolanıklık fikrine şiddetle karşı çıkmış, sadece kuantum mekaniğinin temel kavramlarından önde gelen dolanıklık fenomeni 10 kilometreyi aşan mesafelerde denenmiş ve doğruluğu teyid edilmiştir. Doğrusu atom altı dünyada mekân terimi ile birlikte vakit terimi da anlamını yitirmekte ve zaman-mekân üstülük kısaca nuraniyet özelliği ön plana çıkmaktadır.

Kuantum mekaniğinin temel kavramları ve atom altı parçacıklarla meydana getirilen oldukca sayıda bağımsız deneyler ışığında, atom altı dünyası için nuraniyetin fizyolojik bir fenomen (vakıa) olduğu teslim ve duyuru edilmelidir. Aynı kâinatın atom altı dünyası ile atom üstü dünyasında geçerli olan fakat birbirine zıt kuantum ve izafiyet teorilerini birleştirecek temel unsur, nuraniyet kısaca zaman-mekân üstülüktür. Bu iki teorinin birleştirilmesi, ‘birleşik kuram’ arayışlarına da son verecek, aynı kâinat için iki değişik kuram olması garabetini ortadan kaldıracaktır.

Öyleki görülüyor ki, kesif fizikî varlıklar atom boyutuna indikçe nuranileşmekte, en temel atom altı parçacıklarına inildikçe yoğunluk kayıtları ortadan kalkıp nuraniyet aslolan karakter olmaktadır. Eşyanın hakikatini anlamanın yolu, nuraniyet terimini anlamaktan ve onu yerli yerinde kullanmaktan geçer. Aksi halde ‘paralel evrenler’ teorisi benzer biçimde her birinde fizik kanunlarının değişik olduğu iç içe sonsuz sayıda hayaletvari kâinatların kabulüne zorunlu kalınacaktır ki, bu hem oldukca meşakkatli olacak ve hem de bizi gerçeğe yaklaştırmak yerine kafamızı karıştıracaktır.

Demek tüm ilimlerin, tüm fenlerin hakikati, Cenâb-ı Hakk’ın bir isminin tecellisine bakar, o isme bağlıdır, o isme dayanır, o isme aynadır. İlimlerde ve fenlerde ne kadar terakki edilse, ne kadar güzellikler ortaya konulsa, dayandığı ismin, güzelliğini, şerefini göstermiş olur.

İşte atom altı dünyada nuraniyet âlemindeki tüm fizikî ve kimyevî hadiseler, Yüce Allah’ın isimlerinin hakikatının sırrını bizlere açmaktadır.

Merhaba ve {dua} ile…
KuraniKerimde.com

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions