Vesveselerin hikmeti ve vesveseden kurtulma yolları hakkında data verir misiniz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Bu durumdan kaygı etmek değil, buna sevinmelisiniz. Şundan dolayı vesvese insana, bu şeklinde imani hakikatleri araştırması ve bununla imanını yükseltmesi için verilmiştir.
Bediüzzaman Said Nursi bu mevzuda şu tespitlerde bulunmaktadır:

“Hakâik-ı imâniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin gurûbuna ve hayat-ı uhreviyenin tulûuna imkân-ı zâtî cihetinde gelen vehimler, yakîn-i imânîye zarar vermez.”

“Hem, Vesveselerin hikmeti ve vesveseden kurtulma yolları hakkında data verir misiniz? b923 şu demek oluyor ki, “Bir delilden neş’et etmeyen bir ihtimâlin asla ehemmiyeti yoktur” olan kaide-i meşhure, hem usûlü’d-din, hem usûlü’l-fıkhın kaide-i mukarreresindendir.”

“Eğer desen: ‘Bu aşama mü’minlere muzır ve müz’ic olan vesvese, ne hikmete binâen bizlere belâ olmuş?’ “

“Elcevap: İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebeptir, taharrîye dâîdir, ciddiyete vesîledir; lâkaydlığı atar, tehâvünü def’ eder. Onun için, Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsâbakada, bizlere kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şâyet ziyâde incitse, Hakîm-i Rahîme şekvâ etmeli, Vesveselerin hikmeti ve vesveseden kurtulma yolları hakkında data verir misiniz? b924   [“Rahmetten kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.”(Buhârî, Bed’ul Halk: 11, Edeb: 76.; Müslim, Birr: 109; Ebû Dâvud, Salât: 18; Tirmizî, Mevakît: 65.)]  demeli.”

İlave data için tıklayınız:

– Vesveseden nasıl kurtuluruz?..

Slm ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Anonim tarafınca Cu, 08/09/2006 – 17:04 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir