Yemin kefareti niçin ard arda tutulmalı?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Sual Detayı

Yemin keffarti orucu niçin 3 gün ard arda tutulmalı? Bazı alimler aralıklıda tutulabileceğini söylüyor. Her iki türlü de tutulsa keffaret yerine gelmiş olmaz mı? Bundan dolayı Kuran’da 10 fukara bulamayan 3 gün oruç tutsun diyor ard arda tutulacak diye bir şey denmiyor. Ard arda oruç tutulmasının dayanağı nedir?

Yanıt

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Kuran’da yemin kefareti iki kademeli olarak açıklanmıştır:

“Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı görevli tut­maz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi görevli meblağ. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğinizin averaj seviyesinden on fakire yedirmek ya­hut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin kefare­ti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalınca. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz.” (Mâide 5/89)

Buna nazaran kefaret borçlusu, aile fertlerinin averaj harcamalarını ölçü alarak on fakiri doyurmak yada giydirmek veya da bir köle azat etmek mevzusunda -dört mezhebe nazaran de- muhayyerdir. Yemin kefaretini herhangi bir sıra şartına uymaksızın bunlardan biriyle ödeyebilir.

Sadece ayette bir işaret bulunmazsa da bunlardan -eğer varsa- köle azadıİslâm’ın insan hak ve hürriyetlerine verdiği öneme atıfla fakihlerce en faziletli seçenek olarak görülmüştür.

Eğer bunlardan hiçbirini yapamıyorsa, sadece o süre üç gün oruç meblağ.

Üç gün oruç tutma, Hanefî ve Hanbelilere nazaran bu orucun ara vermeden ardarda olması gerekir; Malikî ve Şafilere nazaran ise aralıklı ola­rak tutulması da mümkündür.

Görüş ayrılığının sebebi, Mushaf’ta olmayıp İbn Mesud’un kıraatinde bulunan ve ardarda anlamına gelen “mütetâbiât” kıraatinin şaz olmasıdır. (bk. İbn Rüşd, Bidaye, 1/452)

Yemin kefareti orucunu üç gün aralıksız tutmayı koşul koşan alimler, bu kıraati ahad yada meşhur haber yerine koymuşlardır. (bk. İmam Malik, Müdevvene 2/122; Serahsi, Usül, Beyrut 1393/1973, 1/281; Seyfü’d-Din el-Amidi, el-!hkam, Kahire 1387/1967, 1/148)

Buna nazaran, Hanefî ve Hanbeli olanlar, yemin kefareti orucunu üç gün ara vermeden tutarlar, eğer ara verirlerse tekrardan tutmaları gerekir.

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

alicn tarafınca Ct, 08/06/2019 – 20:00 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir